Baner eko soft 2023 bdo

Sprawozdanie komunalne

Założony przez GOŚĆ 09 kwiecień 2015 o 12:19

GOŚĆ

13 lipiec 2016 o 08:37


według mojej wiedzy taki odpad (z grupy 17) powstały przy realizacji remontu sklepu nie jest odpadem komunalnym. Nie powstał w gospodarstwie domowym a to zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach podstawowe kryterium oceny czy klasyfikacji odpadu jako "komunalny".ten sam rodzaj odpadu, powstały przy remoncie łazienki powinien być uznany za komunalny natomiast ten o którym piszesz absolutnie nie.

F4odpowiedz

GOŚĆ

13 lipiec 2016 o 08:37


jeśli jest to sprawozdanie za I półrocze i w tym półroczu nie odbierałeś odpadów nalezy w tych kolumnach wpisać "0"w rubryce dotyczącej II półrocza nie wpisujesz nic, można postawić kreskę, podobnie w rubryce dotyczącej całego roku.Jesli w drugiej połowie roku także nie będziesz odbierał z danej gminy odpadów to wówczas w kolumnie dotyczącej I półrocza postawisz kreske, w kolumnie dotyczącej II półrocza wpiszesz "0" a w kolumnie dotyczącej całego roku także "0"Jelsi natomiast w II półroczu odbierzesz odpady z danej gminy to już nie złozysz sprawozdania "zarowego" tylko to opisane jako "część A" bo to ta część jest przeznaczona dla tych podmitów które faktycznie jakieś odpady odbierają.Tam w części IV i V także jest pytanie o odpady odebrane w poszczególnych półroczach. Wówczas w danych dotyczących I pórocza wpiszesz 0 a w części dotyczącej II półrocza okreslone liczby, ilości faktycznie odebranych odpadów.pozdrawiam a.

F4odpowiedz

GOŚĆ

13 lipiec 2016 o 08:37


nie.to Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta który otrzymuje sprawozdania od podmiotów, na podtswie danych z tych sprawozdań składa sprawozdanie do Marszałka.

F4odpowiedz

GOŚĆ

22 sierpień 2016 o 14:57


1. odpady przyjmowane na PSZOK są to odpady zbierane2.jeżeli są to odpady niekomunalne i zbieracie je na podstawie zezwolenia na zbierane to są to odpady zbierane i wykazujemy je na sprawozdaniu marcowym do urzedu marszałkowskiego.Jeżeli są to odpady komunalne, które odbieracie na podstawie wpisu do działlaności regulowanej i na podstawie indywidualnej umowy z firmę (regulamin gminy na odbiór odpadów komunalnych nie objął przetargiem nieruchomości niezamieszkałych - firmy) w takim przypadku są to odpady odebrane i wykazujemy je na sprawozdaniu do gminy o odbernaych odpadach komunalnych.3. firmy do was przywożą odpady na PSZOK?

F4odpowiedz

GOŚĆ

11 sierpień 2016 o 12:37


Proszę o uściślenie pojęcia odbierania a zbieranie odpadów. Problem tworzy się w momencie wprowadzania odpadów w KEO a potem ujmowania ich w sprawozdaniach. W KEO istnieje jedynie możliwość w przypadku odbieranych wpisać jako komunalne, a nie zawsze są to komunalne.1.Czy odpady, które przyjmujemy do PSZOK to są zbierane?2.Czy odpady (niekomunalne), po które jeździmy do podmiotów np. to są odbierane, czy zbierane? ( mamy z tymi podmiotami odrębne umowy, poza przetargiem z gminą).3.Czy odpady, które firmy do nas przywożą to zbierane?

F4odpowiedz

GOŚĆ

30 sierpień 2016 o 18:18


cyt.     "3. firmy do was przywożą odpady na PSZOK?"Firmy przywożą do nas odpady poza PSZOK, ponieważ regulamin PSZOK obejmuje tylko posesje zamieszkałe. Firmy przywożą np. tworzywa sztuczne, opony itp.

F4odpowiedz

GOŚĆ

05 wrzesień 2016 o 14:07


są to odpady zbierane, które powinniście wykazać na sprawozdaniu marcowym (zbiorczym zestawieniu danych o odpadach) do Urzędu Marszłakowskiego

F4odpowiedz

GOŚĆ

06 wrzesień 2016 o 10:34GOŚĆ ostatni post:


"są to odpady zbierane, które powinniście wykazać na sprawozdaniu marcowym (zbiorczym zestawieniu danych o odpadach) do Urzędu Marszłakowskiego"


Te odpady zebrane również trafiają do recyklingu. Poza nimi generujemy również sprawozdania z PSZOK oraz sprawozdania dla gmin o odebranych odpadach, gdzie gmina zastrzegła sobie w umowie konieczność uzyskania przez nas poziomów recyklingu. Czy te poziomy z zebranych też mozna gdzieś wykazać? Nadmienię, że większość poziomów uzyskujemy właśnie z odpadów zebranych i jest problem z osiągnięciem poziomów z odpadów odebranych.

F4odpowiedz

GOŚĆ

07 wrzesień 2016 o 08:58


na chwilę obecną jest problem z tymi poziomami.... Zgodnie ze wzorami sprawozdan półrocznych i dla PSZOK poziomu recyklingu powinno się liczyć tylko z odpadów odebranych i wykazywać na sprawozdaniach półrocznych, a odpady z PSZOK nie wliczają się do tych poziomów... Póki co nie ma na to żadnej interpretacji ministerstwa....

F4odpowiedz

GOŚĆ

13 wrzesień 2016 o 12:10


Witam, czy z odpadów z 200201 (wytworzone), które zostały przekazane do R3, powstaje odpad o kodzie 19xxx? Jeżeli w wyniku R3 powstaje jakiś odpad, to jak i w którym dziale ująć go w sprawozdaniu do marszałka?

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter