Baner eko soft 2023 bdo

Sprawozdanie komunalne

Założony przez GOŚĆ 09 kwiecień 2015 o 12:19

GOŚĆ

08 marzec 2016 o 08:58


pytanie, czy nadleśnictwo zleciło firmie posprzątanei lasu i zabranie odpadów które pozbierali, czy nadleśnitwo "samodzielnie" posprzątało las a firma przyjechała tylko odebrac juz pozbierane odpady?

F4odpowiedz

GOŚĆ

09 marzec 2016 o 08:15


W sprawozdaniu do marszałka w dziale 2 należy ująć również odpad wykazany w dziale 7, jako powstający w procesie R3 z odpadu ZEBRANEGO o kodzie 200201. Mamy również odpady 200201, które WYTWORZYLIŚMY. I z nich też powstał odpad w procesie R3. Czy ten również należy gdzieś ująć?

F4odpowiedz

GOŚĆ

10 marzec 2016 o 08:48


wszystko co zostało wytowrzone z instalcji (niezależnie skąd pochodzi - czy sami wytworzyliśmy ten odpad, czy został zebrany) musi być wpisane jako odpad wytworzony. Przykład: wytworzyliśmy 2 tony 20 0201 potem go przetworzyliśmy w swojej instalacji i powstała  1 tona 190501- w zbiorcym wpisuje w wytworzeniu 2 tony 200201 i 1 tone 190501 

F4odpowiedz

GOŚĆ

10 marzec 2016 o 12:53GOŚĆ ostatni post:


"wszystko co zostało wytowrzone z instalcji (niezależnie skąd pochodzi - czy sami wytworzyliśmy ten odpad, czy został zebrany) musi być wpisane jako odpad wytworzony. Przykład: wytworzyliśmy 2 tony 20 0201 potem go przetworzyliśmy w swojej instalacji i powstała  1 tona 190501- w zbiorcym wpisuje w wytworzeniu 2 tony 200201 i 1 tone 190501 "


W zeszłym roku wpisałam w dziale 2 własnie te 200201 jako wytworzone i dostałam telefon z marszałkowskiego, że nie ujmuje się tam odpadów wytworzonych o kodzie 20xxx. Jak to jest poprawnie ?

F4odpowiedz

GOŚĆ

10 marzec 2016 o 13:25


Generalnie wytworzone odpady komunalne są zwolnione z ewidencji i sprawozdawczości (czyli 200201 też).Logika nakazywałaby jednak ując ten odpad w wytwrzanych bo póxniej w tabeli 7 będzie pokazana masa przetworzonych odapdów o kodzie 200201 łącznie (wytworzone +zebrane), a w sprawozdanei widoczne będa tylko zebrane.Ale jeak urząd trzyma się mocno wersji, że żadnych odpaów z kodu 20 sie nie uwzględnia to nie ma się co z nim kłócić i usunąć 20xxxx z wytworzenia

F4odpowiedz

GOŚĆ

11 marzec 2016 o 12:10


WitamJeśli do tej pory nie złożyłam jeszcze sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego, a nasza firma od dnia 01.03.2016 roku zmieniliśmy siedzibę firmy to które dane powinniśmy wpisać w Tabeli A - te obowiązujące w roku 2015 czy na dzień składania sprawozdania??Dziękuję za pomoc.Pozdrawiam,

F4odpowiedz

GOŚĆ

11 marzec 2016 o 12:16


w sprawozdaniu wpisuje się dane firmy "na dzień skąldania sprawozdania" mozna napisać jakieś pisemko przewodnie i wyjaśnić krótko, że była zmiana - tak dla porządku

F4odpowiedz

GOŚĆ

24 czerwiec 2016 o 08:36


nowe wzory spr. półrocznych są okreslone w projekcie  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. A że ten projekt co chwile się zmieniał to cieżko powiedzieć jak będzie wyglądać sprawozdanie. Tutaj w zakładkach pojawiają sie już zatwierdzone wzory. Do tego czasu można znajrzeć do ostatniego projektu:


 


 


F4odpowiedz

GOŚĆ

17 marzec 2016 o 13:11


każdy odpad wytworzony w firmie czy to związku z eksploatacją instalacji czy wytworzony poza instalacja należy przekazywać poprzez KPO oraz wykazywać w sprawozdaniu do Urzędu Marszałkowskiego (za wyjątkiem odpadów komunalnych). Na karcie ewidencji odpadów jest nawet podział kolumny - wytworzone odpady na wytworzone w instalacji oraz wytworzone poza instalacją. Także na KEO dla danego kodu odpadu łatwo można rozróżnić pochodzenie odpadu.Nalezy rozróżnić odpady komunalne (czyli odpady bytowe, związane z nieprzemysłową działalnością człowieka) z odpadami innymi niż komunalne czyli wszystkimi pozostałymi odpadami wytworzonymi związku z prowadzeniem biura/firmy są to takze odpady z papieru, plastku itp. Związku z powyższym uważam, ze odpady z kontenera powinniście przekazywać poprzez KPO.

F4odpowiedz

GOŚĆ

17 marzec 2016 o 11:21


Firma ma podpisaną umowę z zakładem na odbiór odpadów komunalnych. Zakład dodatkowo na prośbę firmy dostawił kontener na zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06, na odpady z biura (kartony, butelki PET) - kontener stoi obok biura. Firma posiada pozwolenie zintegrowane na instalację, w którym również znajduje się ten kod, i jest on zdawany na kartę, jeżeli na instalacji zdarzy się wytworzenie takiego odpadu (jest on selektywnie zbierany w magazynie odpadów przemysłowych).Czy powinniśmy odpad z kontenera obok biura również oddawać na kartę odpadu, skoro są to segregowane odpady komunalne? Czy nie ma tu konfliktu ze względu na jednakowe kodowanie odpadu instalacyjnego i biurowego? czy wytworzenie tego odpadu nie należącego do instalacji również musimy wykazać w zbiorczym zestawieniu?

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter