Baner eko soft 2023 bdo

Plany gospodarki odpadami dla poszczególnych województw

dolnośląskie

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016 - 2022

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,29125,idmp,22,r,r

kujawsko-pomorskie

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/plan-gospodarki-odpadami-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2016-2022-z-perspektywa-na-lata-2023-2028/

 

lubelskie

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022

https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=489&p1=szczegoly&p2=1115089

 

lubuskie

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2020-2026 wraz z planem inwestycyjnym

https://bip.lubuskie.pl/228/3381/Plan_gospodarki_odpadami_dla_wojewodztwa_lubuskiego_na_lata_2020-2026_wraz_z_planem_inwestycyjnym/

 

łódzkie

Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016–2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028

https://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/czystemiasto/odpady/dokumenty/akty_prawne/inne/PGOW_2016_2022.pdf

małopolskie

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022

https://www.malopolska.pl/biznes/srodowisko/gospodarka-odpadami/plan-gospodarki-odpadami

 

mazowieckie

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami

https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,3753,319.html

opolskie

Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028

http://bip.opolskie.pl/2017/05/plan-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2016-2022-z-uwzglednieniem-lat-2023-2028/

 

pomorskie

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 (PGOWP 2022)

http://bip.pomorskie.eu/m,432,plan-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-pomorskiego-2022-pgowp-2022.html

 

śląskie

Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022

https://www.slaskie.pl/content/gospodarka-odpadami

 

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym

https://bip.umww.pl/292---555---k_91---k_92---informacja-o-przyjeciu-planu-gospodarki-odpadami

 

zachodniopomorskie

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028 wraz z załącznikiem Plan inwestycyjny

http://www.srodowisko.wzp.pl/biuro-oplat-srodowiskowych-i-gospodarki-odpadami/wojewodzki-plan-gospodarki-odpadami/plan-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-na-lata-2016-2022-z-uwzglednieniem

 

Newsletter