Baner eko soft 2023 bdo

GOŚĆ

09 kwiecień 2015 o 12:19


Witam. Zleciłem(zlecenie poza harmonogramem) firmie odbierającej odpady komunalne transport  skratek -190801-. Firma wykazała mi w sprawozdaniu kwartalnym te odpady jako odpady komunalne w dziale II. Moin zdaniem nie powinni tego wykazywać ponieważ to nie jest odpad komunalny.Czy ja jako wytwórca odpadu 190801 powiniwnem prowadzić kartę ewidencji odpadu?

F4odpowiedz

GOŚĆ

24 kwiecień 2015 o 08:58


oczywiscie że skratki nie sa odpadami komunalnym, nie umieszcza sie ich w sprawozdaniu, prosze zobaczyć przypisy do sprawozdania i klasyfikacje odpadow.

F4odpowiedz

go2alex

Liczba postów: 3

Od: 19.03.2017

23 kwiecień 2015 o 14:46


oczywiście że skratki nie sa odpadami komubnalnymi, prosze zobaczyc przypisy do sprawozdania i klasyfikacje odpadów

F4odpowiedz

GOŚĆ

04 maj 2015 o 15:26


Kod 190201 nie jest odpadem komunalnym – tak jak odpowiedzieli poprzednicy. Odpowiadając na twoje drugie pytanie: powinieneś prowadzić kartę ewidencji dla tego kodu. Jako odpad wytworzony oraz następnie przekazany do upoważnionej firmy zbierającej odpady (powinieneś także tym samym mieć kartę przekazania odpadu - KPO)

F4odpowiedz

GOŚĆ

15 styczeń 2016 o 15:15


W sprawozdaniu dla gmin za II półrocze zawiera Pan masy odebranych odpadów komunalnych w II półroczu ale osiągnięty poziom odzysku i recyklingu musi odnosić się do całego roku. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy nie zostali wyłonieni w ramach przetargu organizowanego przez gminę i nie mają podpisaną z nią umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

F4odpowiedz

GOŚĆ

21 maj 2015 o 10:19


Witam,w Kalendarzu Specjalisty jest rubryka o składaniu poniższego sprawozdania pod datą 31 lipca oraz informacją : Złożenie przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbieranie odpadów komunalnych (PSZOK) rocznych sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.O jaką datę chodzi jeżeli to ma być sprawozdanie roczne?

F4odpowiedz

GOŚĆ

21 maj 2015 o 11:24


Sprawozdanie składa się do 31 stycznia (zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 9na), pewnie niechcący została wprowadzona data 31 lipca do kalendarza specjalisty na tej stronie.

F4odpowiedz

GOŚĆ

11 styczeń 2016 o 10:16


WitamOd 2015 r. rzedsiębiorca składa  sprawozdania półroczne do gmin odnośnie odbierania odpadów komunalnych .Moje pytanie- czy za II pólrocze w sprawozdaniu wpisuje dane z półrocza a dołanczam pismo w którym  bedą obliczone osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji bedą z całego roku podsumowane? Czy za II półrocze  w sprawozdaniu wpisuje dane z całego roku i wtedy tez wpisze osiągnięte poziomy już w sprawozdaniau??? Pozdrawiam i dziękuję ;)

F4odpowiedz

GOŚĆ

19 styczeń 2016 o 13:27


Witam, mam pytanie czy w dziale II sprawozdania uwzględniamy odpady o kodzie 150106. Poprzednio jak robiłam sprawozdanie to Pani w urzędzie powiedziała, że tych odpadów w dziale II nie wpisuje się. W takim razie gdzie wpisać nazwę instalacji, do której one trafiły?

F4odpowiedz

GOŚĆ

26 styczeń 2016 o 08:16


Co zrobić w przypadku, gdy łączna ilość odpadów odebrana w danym półroczu dla danego kodu odpadu jest mniejsza niż ilość odpadów przekazanych w danym półroczu dla tego samego kodu. Przykładowo w II półroczu odebrałam 10 Mg szkła, ale przekazałam do recyklingu 15 Mg szkła, (bo te 5 Mg pozostało jako zmagazynowane w I półroczu). Którą wartość należy wpisać w dziale II ( Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne)?10 czy 15 Mg? W jaki sposób zatem rozumieć art. 9n, ust. 3, ppkt 1) w kontekście powyższego przykładu?:art. 9n, ust. 3, ppkt 1): "Sprawozdanie zawiera informacje o masie: 1) poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości"

F4odpowiedz

GOŚĆ

27 styczeń 2016 o 08:22


Odebrany odpad komunalny o kodzie 15 01 06 należy umieścić w dziale II oraz dziale V. Po przekazaniu tego odpadu do RIPOK powinna Pani od nich uzyskać informacje na temat tego jakie odpady zostały wysortowane i jaka masa została poddana recyklingowi, odzyskowi lub została przygotowywana do ponownego użycia – te dane wprowadza Pani do działu V sprawozdania składanego do gmin.

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter