Baner tomoo gastro odpady help

Sprawozdanie komunalne

Założony przez GOŚĆ 09 kwiecień 2015 o 12:19

Gość

31 sierpień 2020 o 12:09

Gość napisał:

Witam, jeżeli sporządzam sprawozdania z odebranych odpadów od

mieszkańców gmin, w ramach przetargu, to czy muszę wypełniać dział w

którym jest do wyliczenia poziom recyklingu? ORAZ CZY MUSZĘ PODAĆ Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


Poziom recyklingu nie, ograniczania biodegradowalnych tak
F4odpowiedz

Gość

31 sierpień 2020 o 12:23

Gość napisał:


Gość napisał:


Witam, jeżeli sporządzam sprawozdania z odebranych odpadów od


mieszkańców gmin, w ramach przetargu, to czy muszę wypełniać dział w


którym jest do wyliczenia poziom recyklingu? ORAZ CZY MUSZĘ PODAĆ Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowaniaPoziom recyklingu nie, ograniczania biodegradowalnych tak
art 9n ustawy o utrzymaniu czystości mówi: "4. Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany zamieścić w sprawozdaniu także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ostatnim sprawozdaniu składanym za dany rok.", więc wydaje mi że nie musisz podawać ani tego, ani tego. Dział z poziomami musisz wypełnić, ale bez podawania poziomu. A że się nie da nie wpisać poziomu, to już inna kwestia...

F4odpowiedz

Gość12

31 sierpień 2020 o 13:24

Gość napisał:


Gość napisał:
Gość napisał:Witam, jeżeli sporządzam sprawozdania z odebranych odpadów odmieszkańców gmin, w ramach przetargu, to czy muszę wypełniać dział wktórym jest do wyliczenia poziom recyklingu? ORAZ CZY MUSZĘ PODAĆ Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
Poziom recyklingu nie, ograniczania biodegradowalnych tak
art 9n ustawy o utrzymaniu czystości mówi: "4. Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany zamieścić w sprawozdaniu także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ostatnim sprawozdaniu składanym za dany rok.", więc wydaje mi że nie musisz podawać ani tego, ani tego. Dział z poziomami musisz wypełnić, ale bez podawania poziomu. A że się nie da nie wpisać poziomu, to już inna kwestia...


Dokładnie tak, do sprawozdań gdzie odpady odbierane są od mieszkańców w ramach przetargu, sprawozdający nie ma obowiązku wyliczania osiągniętych poziomów.

F4odpowiedz

Gość

01 wrzesień 2020 o 09:13

Witam,
Mam pytanie odnośnie sprawozdań rocznych składanych przez Urząd, jak pobrac sprawozdania od firm które mieli złożyc do 31.08.2020 r. ?

F4odpowiedz

Gość

21 wrzesień 2023 o 08:37

napisał:

Kod 190201 nie jest odpadem komunalnym – tak jak odpowiedzieli poprzednicy. Odpowiadając na twoje drugie pytanie: powinieneś prowadzić kartę ewidencji dla tego kodu. Jako odpad wytworzony oraz następnie przekazany do upoważnionej firmy zbierającej odpady (powinieneś także tym samym mieć kartę przekazania odpadu - KPO)
Proszę powiedzieć w jakiej zakładce dokładnie wpisuje się te odpady kod 190801, czy KARTA EWIDENCJI KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH : wytworzone osady-lista wszystkich odpadów? Tam gdzie są też z odpady Kod 190805.....
F4odpowiedz

Gość

21 wrzesień 2023 o 10:14

Proszę napisać w jakiej zakładce w ewidencji odpadów wprowadzają Państwo  kod odpadu 190801, 

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter