Baner eko soft 2023 bdo

Sprawozdanie komunalne

Założony przez GOŚĆ 09 kwiecień 2015 o 12:19

Gość

31 sierpień 2020 o 12:09

Gość napisał:

Witam, jeżeli sporządzam sprawozdania z odebranych odpadów od

mieszkańców gmin, w ramach przetargu, to czy muszę wypełniać dział w

którym jest do wyliczenia poziom recyklingu? ORAZ CZY MUSZĘ PODAĆ Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


Poziom recyklingu nie, ograniczania biodegradowalnych tak
F4odpowiedz

Gość

31 sierpień 2020 o 12:23

Gość napisał:


Gość napisał:


Witam, jeżeli sporządzam sprawozdania z odebranych odpadów od


mieszkańców gmin, w ramach przetargu, to czy muszę wypełniać dział w


którym jest do wyliczenia poziom recyklingu? ORAZ CZY MUSZĘ PODAĆ Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowaniaPoziom recyklingu nie, ograniczania biodegradowalnych tak
art 9n ustawy o utrzymaniu czystości mówi: "4. Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany zamieścić w sprawozdaniu także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ostatnim sprawozdaniu składanym za dany rok.", więc wydaje mi że nie musisz podawać ani tego, ani tego. Dział z poziomami musisz wypełnić, ale bez podawania poziomu. A że się nie da nie wpisać poziomu, to już inna kwestia...

F4odpowiedz

Gość12

31 sierpień 2020 o 13:24

Gość napisał:


Gość napisał:
Gość napisał:Witam, jeżeli sporządzam sprawozdania z odebranych odpadów odmieszkańców gmin, w ramach przetargu, to czy muszę wypełniać dział wktórym jest do wyliczenia poziom recyklingu? ORAZ CZY MUSZĘ PODAĆ Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
Poziom recyklingu nie, ograniczania biodegradowalnych tak
art 9n ustawy o utrzymaniu czystości mówi: "4. Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany zamieścić w sprawozdaniu także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ostatnim sprawozdaniu składanym za dany rok.", więc wydaje mi że nie musisz podawać ani tego, ani tego. Dział z poziomami musisz wypełnić, ale bez podawania poziomu. A że się nie da nie wpisać poziomu, to już inna kwestia...


Dokładnie tak, do sprawozdań gdzie odpady odbierane są od mieszkańców w ramach przetargu, sprawozdający nie ma obowiązku wyliczania osiągniętych poziomów.

F4odpowiedz

Gość

01 wrzesień 2020 o 09:13

Witam,
Mam pytanie odnośnie sprawozdań rocznych składanych przez Urząd, jak pobrac sprawozdania od firm które mieli złożyc do 31.08.2020 r. ?

F4odpowiedz

Gość

21 wrzesień 2023 o 08:37

napisał:

Kod 190201 nie jest odpadem komunalnym – tak jak odpowiedzieli poprzednicy. Odpowiadając na twoje drugie pytanie: powinieneś prowadzić kartę ewidencji dla tego kodu. Jako odpad wytworzony oraz następnie przekazany do upoważnionej firmy zbierającej odpady (powinieneś także tym samym mieć kartę przekazania odpadu - KPO)
Proszę powiedzieć w jakiej zakładce dokładnie wpisuje się te odpady kod 190801, czy KARTA EWIDENCJI KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH : wytworzone osady-lista wszystkich odpadów? Tam gdzie są też z odpady Kod 190805.....
F4odpowiedz

Gość

21 wrzesień 2023 o 10:14

Proszę napisać w jakiej zakładce w ewidencji odpadów wprowadzają Państwo  kod odpadu 190801, 

F4odpowiedz

Gość

21 grudzień 2023 o 12:58

Wykonawca wygrał przetarg na odbiór, prowadzi ewidencję i sprawozdawczość i rozlicza się z gminą. Do czasu powstania BDO dane o odebranych ilościach otrzymywał od podwykonawcy. Teraz w BDO trzeba tworzyć KPOK, ale kto to ma robić ? Wykonawca,czy podwykonawca ? A może podwykonawca na BDO wykonawcy po uzyskaniu pełnomocnictwa, by cała ewidencja była spójna ze sprawozdawczością wykonawcy ?

F4odpowiedz

Gość

27 grudzień 2023 o 00:16

napisał:

Proszę napisać w jakiej zakładce w ewidencji odpadów wprowadzają Państwo  kod odpadu 190801, KEO wytworzone oraz KEO przekazane. KEKOS dotyczy tylko kodów 190805 lub 190899
F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter