Baner eko soft 2023 bdo

Gość

24 październik 2017 o 09:06

Witam,
Jest ustawa o monitorowaniu przewozu "towarów wrażliwych". Był zapis ,że bez SENTA można było przewieźć nie więcej niż 0,500l lub 0,500 kg. Czy jest jakaś zmiana w ilości ? Podobno jest obniżona granica  0,400l/ 0,400kg.
Pozdrawiam.

F4odpowiedz

Gość

27 październik 2017 o 08:21

Niestety bez podania źródła tej informacji trudno się do niej odnieść. Z jedynym projektem zmiany ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz zmianie innych ustaw, jaki zamieszczony jest w tej chwili na RCL można zapoznać się pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300650/katalog/12447089#12447089.F4odpowiedz

Gość

10 październik 2018 o 14:02

Obecnie wymagany limit 500 litrów lub 500 kg, z tym, że nie dotyczy to opakowań jednostkowych poniżej 16 litrów. Żródło: https://www.navifleet.pl/blog/integracja-sent-2/

F4odpowiedz

Gość

31 październik 2019 o 09:21

Czytałam, że od 1 maja wszedł zapis o obowiązku rejestracji do SENT. Czy dotyczy to również zbierających odpady z olejów napędowych na podst, decyzji na zbieranie ? Zebraliśmy na chwilę obecną 0,420 Mg. Czy na taką ilość też ten obowiązek jest konieczny i czy możemy zarejestrować się teraz jeżeli to potrzebne?

F4odpowiedz

Gość

10 luty 2022 o 09:55

przydatna informacja z wczorajszego newslettera odpady-help cz.1:

pod koniec stycznia zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których
przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego
przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Wprowadza ono
zmiany w wykazie towarów, których przewóz jest objęty Systemem
Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT). Wchodzi ono w życie 22
lutego, a systemem monitorowania przewozu objęte zostaną
również odpady
, które podlegają przepisom rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006  z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie
przemieszczania odpadów
.


W trakcie prac legislacyjnych związanych z ww. rozporządzeniem, w
projekcie sprecyzowane zostało, że obowiązek rejestrowania w
systemie SENT dotyczy odpadów "przywożonych na teren kraju lub
przewożonych z terytorium jednego państwa członkowskiego
na terytorium drugiego państwa członkowskiego przez terytorium
kraju
". To zdanie zostało usunięte na ostatnim etapie
procesu legislacyjnego, więc po opublikowaniu Rozporządzenia
pojawiło się sporo wątpliwości, czy obowiązek rejestracji w
systemie SENT dotyczy również odpadów wywożonych z terytorium RP.Ta kwestia została uregulowana w dodanych zapisach dotyczących
towarów (będących odpadami), które nie podlegają nowym przepisom.
Zgodnie z dodanym w § 2 ust. 7 systemu monitorowania przewozu
towarów będących odpadami nie stosuje się do odpadów:


1) których przewóz jest realizowany na podstawie art. 5
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i
kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi - art.
5 tej ustawy dotyczy przewozu towaru zaczynającego się na
terytorium kraju
;


2) objętych procedurą celną tranzytu;


3) wskazanych w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 -
dotyczy niewielkich ilości odpadów (< 20 kg) z tzw. zielonej
listy.


Od 22 lutego br. obowiązek zgłaszania przewozu odpadów będzie
zatem dotyczył:


- podmiotów odbierających - w przypadku wewnątrzwspólnotowego
nabycia
lub importu odpadów,


- przewoźników - w przypadku przewozu przez terytorium
Polski

F4odpowiedz

Gość

10 luty 2022 o 09:55

przydatna informacja z wczorajszego newslettera odpady-help cz.2:

Należy pamiętać, że ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie
monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu
paliwami opałowymi przewiduje wysokie kary m.in. za:


- brak zgłoszenia - 46% wartości towaru, nie mniej niż 20 tys.
zł,


- brak aktualizacji zgłoszenia - 10 tys. zł


- rozpoczęcie transportu bez numeru referencyjnego - mandat 5000
- 7500 zł


Z treścią rozporządzenia mogą Państwo zapoznać się na naszej
stronie: Rozporządzenie
SENT - odpady
,


Na stronie Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-celnych
(PUESC) zamieszczono prezentacje ze spotkania w Ministerstwie
Finansów zawierające informacje dotyczące nowych obowiązków: PUESC
- odpady
F4odpowiedz

Gość

14 luty 2022 o 09:50

które:
a) zostały wyszczególnione w załączniku III lub IIIB do rozporządzenia 1013/2006,

b) są mieszaninami, niesklasyfikowanymi pod żadnym kodem w załączniku III do rozporządzenia 1013/2006
lub składającymi się z dwóch lub więcej rodzajów odpadów wymienionych w załączniku III do rozporządzenia 1013/2006, jeżeli skład tych mieszanin nie utrudnia poddania ich racjonalnemu ekologicznie odzyskowi i mieszaniny te zostały wyszczególnione w załączniku IIIA do rozporządzenia 1013/2006
 – jeżeli są one przeznaczone do odzysku oraz ilość tych odpadów w przesyłce nie przekracza 20 kg.”

Cały czas mamy wątpliwości czy ten myślnik dotyczy tych dwóch podpunktów?
Osobiście uważam , że zapis w rozporządzeniu został tak napisany że dotyka punktu A i B.
Czyli pod rejestr SENT podlegają odpady z listy zielonej jeśli przywożone jest do kraju powyżej 20 kg.

Jakkolwiek spotkaliśmy się z interpretacją jednego z naszych Klientów, że odpady z listy zielonej są zwolnione z SENT i jadą do polski na Załączniku VII.
I nie ukrywam rodzi się problem z interpretacją tego zapisu.


F4odpowiedz

Gość

15 luty 2022 o 13:41

kara dotyczy wartości brutto przewożonego ładunku nie mniej niż 20000 zł. 

F4odpowiedz

Gość18

22 marzec 2022 o 11:57

Witam , 

mam pytanie dot. samego zgłoszenia planowanego transportu koleją odpadów w SENT, które do granicy organizuje jeden transportujący, a w kraju od granicy do przyjmującego odpad - drugi. Kto powinien złość transport takich odpadów ? Po czyjej leży to stronie ?

F4odpowiedz

Antonio

Liczba postów: 30

Od: 18.10.2019

22 marzec 2022 o 12:39

napisał:

Witam , 

mam pytanie dot. samego zgłoszenia planowanego transportu koleją odpadów w SENT, które do granicy organizuje jeden transportujący, a w kraju od granicy do przyjmującego odpad - drugi. Kto powinien złość transport takich odpadów ? Po czyjej leży to stronie ?a po której stronie granicy następuje przekazanie odpadu ? 
moim zdaniem importer odpadu powinien robić zgłoszenie .
F4odpowiedz

Gość

22 marzec 2022 o 12:48

napisał:


napisał:


Witam , 

mam pytanie dot. samego zgłoszenia planowanego transportu koleją odpadów w SENT, które do granicy organizuje jeden transportujący, a w kraju od granicy do przyjmującego odpad - drugi. Kto powinien złość transport takich odpadów ? Po czyjej leży to stronie ?

a po której stronie granicy następuje przekazanie odpadu ? 
moim zdaniem importer odpadu powinien robić zgłoszenie .

 z CZ do PL 

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter