Baner eko soft 2023 bdo

Ewidencja odpadów w BDO

Założony przez Aga 02 styczeń 2020 o 17:30

Gość13

08 maj 2023 o 08:37

Witam,
Czy mogę prosić o odpowiedź na pytanie: czy firma może oddać zużyte żarówki LED (16 02 13*) może oddać w sklepie przy zakupie nowych, jak to wykazać w BDO? Co może z takim odpadem zrobić?

F4odpowiedz

Gość

08 maj 2023 o 12:20

napisał:


napisał:dziękuję
napisał:


napisał:
Czy do KPO można wystawić Wz . Odpad jest przekazywany do firmy przetwarzającej odpad . Czy można sprzedać taki odpad (jest on segregowany, czysty do dalszej np.produkcji) na podstawie KPO czy też musi być wystawiona Wz.

witam, 
od nas skupuje odpad złomu firma, która daje nam wz z ceną i oczywiście masą zgodną z KPO. na tej podstawie wystawiamy faktury.


A czy mozna przekazać odpad (firmie przetwarzającej) za darmo na podstawie KPO?

Pod kątem BDO nie ma znaczenia, czy odpady przekazywane są bezpłatnie, czy za nie płaci odbiorca, czy przekazujący za usługę za ich zagospodarowanie.
F4odpowiedz

Gość

19 maj 2023 o 19:09

Witam,
Czy odpady wytworzone w wyniku remontu kotła (źródło ciepła), należy klasyfikować w KEO, w bazie BDO, jako odpady wytworzone w instalacji, czy poza instalacją?

F4odpowiedz

Kinga11

Liczba postów: 76

Od: 23.06.2022

22 maj 2023 o 07:54

napisał:Witam,

Czy odpady wytworzone w wyniku remontu kotła (źródło ciepła), należy klasyfikować w KEO, w bazie BDO, jako odpady wytworzone w instalacji, czy poza instalacją?


Z zakładowego kotła- raczej  poza instalacją.
F4odpowiedz

Gość

26 maj 2023 o 13:06

Witam,
Firma X wytwarza oraz przekazuje wytworzone przez siebie odpady od 2015 roku.
Okazało się, że mój poprzednik nigdy nie prowadził w firmie ewidencji odpadów ani nigdy nie złożyły sprawozdania o wytwarzanych odpadach do Marszałka.
Chciałbym nadrobić teraz te zaległości. Ilości mam więc złożę do Marszałka sprawozdania za ostatnie 5 lat.
Problem pojawił mi się z ewidencją odpadów przed wejściem w życie BDO (2018-2019 rok). Niestety w tym okresie sprawozdawczym nie wystawiliśmy żadnej KPO :(
W jaki sposób zaprowadzić KEO za 2018 oraz 2019 rok jeżeli nie mam żadnych KPO?
Co nam grozi za złożenie sprawozdań po terminie?

F4odpowiedz

Gość

29 maj 2023 o 14:42

Chcielibyśmy (jako firma)oddawać odpad tkanin tapicerskich do recyklingu , ale firma odbierająca podała nam swój kod 040222 . My posiadamy kod 040209. Czy możemy wystawić kartę z kodem który podała nam firma odbierająca czy tez powinniśmy z kodem który mamy .

F4odpowiedz

Gość

29 maj 2023 o 14:55

napisał:

Witam,
Firma X wytwarza oraz przekazuje wytworzone przez siebie odpady od 2015 roku.
Okazało się, że mój poprzednik nigdy nie prowadził w firmie ewidencji odpadów ani nigdy nie złożyły sprawozdania o wytwarzanych odpadach do Marszałka.
Chciałbym nadrobić teraz te zaległości. Ilości mam więc złożę do Marszałka sprawozdania za ostatnie 5 lat.
Problem pojawił mi się z ewidencją odpadów przed wejściem w życie BDO (2018-2019 rok). Niestety w tym okresie sprawozdawczym nie wystawiliśmy żadnej KPO :(
W jaki sposób zaprowadzić KEO za 2018 oraz 2019 rok jeżeli nie mam żadnych KPO?
Co nam grozi za złożenie sprawozdań po terminie?


1. Kara za brak ewidencji odpadów
Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega administracyjnej karze pieniężnej do 1 000 do 1 000 000  [art. 194 u.o.].
 
Natomiast według art. 66 u.o., podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji mają obowiązek prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z katalogiem odpadów.
 
Niestety, nie ma dokładnej definicji tego, co znaczy "na bieżąco". Poniżej cytujemy odpowiedź z Ministerstwa Klimatu i Środowiska jaką otrzymaliśmy 28 maja 2021 r. na zapytanie w sprawie prowadzenia ewidencji na bieżąco:
 
„Wpisy powinny być dokonywane na bieżąco w możliwe najkrótszym terminie - bez zbędnej zwłoki. Oznacza to, że wpisy takie mogą być dokonywane w ujęciu wynikającym ze względów technologicznych lub logistycznych, związanych z np. wytwarzaniem odpadów.”
 
Do 31 grudnia 2019 r. obowiązywał zapis: ”Wpisów do kart ewidencji odpadów dokonuje się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą” - gdzie honorowane były miesięczne wpisy.
 
2. Kara za brak sprawozdawczości
Zgodnie z art. 180a u.o., jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami nie składa tego sprawozdania, podlega karze grzywny.
 
Nie przewidziano kary za złożenie ww. sprawozdania niezgodnego ze stanem faktycznym. W takiej sytuacji marszałek województwa wzywa za pośrednictwem BDO do korekty sprawozdania, określając termin przekazania korekty nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania [art. 77 u.o.].
 
3. Wysokość grzywny
Zgodnie z art. 24. § 1. ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeksu wykroczeń (Dz. U. 1971 Nr 12 poz. 114), karę grzywny, o której wyżej mowa, wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych.
 

F4odpowiedz

Gość

29 maj 2023 o 14:58

Dzień dobry,
na hali produkcyjnej mamy wyznaczone taśmami różnego rodzaju, koloru - drogi.
moje pytanie dotyczy odklejonych, zniszczonych taśm przylepnych z tych podłóg.
gdzie i pod jakim kodem wyrzucać. czy mogą zostać wyrzucone jako zmieszane odpady komunalne?
 
dziękuję. 

F4odpowiedz

Gość

30 maj 2023 o 07:32

napisał:

Dzień dobry,
na hali produkcyjnej mamy wyznaczone taśmami różnego rodzaju, koloru - drogi.
moje pytanie dotyczy odklejonych, zniszczonych taśm przylepnych z tych podłóg.
gdzie i pod jakim kodem wyrzucać. czy mogą zostać wyrzucone jako zmieszane odpady komunalne?
 
dziękuję. Jeżeli nie jest tego dużo to jak najbardziej. Przy dużych ilościach dać pod kod 07 02 13 "Odpady tworzyw sztucznych".
F4odpowiedz

Kinga11

Liczba postów: 76

Od: 23.06.2022

30 maj 2023 o 07:52

napisał:

Chcielibyśmy (jako firma)oddawać odpad tkanin tapicerskich do recyklingu , ale firma odbierająca podała nam swój kod 040222 . My posiadamy kod 040209. Czy możemy wystawić kartę z kodem który podała nam firma odbierająca czy tez powinniśmy z kodem który mamy .Za klasyfikację odpadu odpowiada wytwórca, a nie odbierający. Kod odpadów zależy od tego jakie są to materiały - jeśli  materiały złożone (tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) to raczej kod 04 02 09, jeśli włókna tekstylne bez dodatkowych powłok to kod 04 02 22.

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter