Baner eko soft 2023 bdo

Gospodarowanie odpadami - pilne działania naprawcze

Large zdj%c4%99cie

Dnia 11 marca 2021 roku pojawił się apel Rady Przedsiębiorczości dotyczący pilnych działań naprawczych w zakresie gospodarowania odpadami.

Dynamiczne zmiany w sektorze gospodarki odpadami oraz mnogość aktów prawnych, stwarzają zagrożenia dla funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Ponadto zaostrzanie przepisów oraz brak skrupulatnej i kompleksowej analizy w trakcie tworzenia prawa przyczynia się do rozwoju ,,szarej strefy’’. Co z kolei sprawia, że uczciwi przedsiębiorcy borykający się z barierami biurokratycznymi oraz nielegalnymi praktykami, zmuszeni są do ograniczenia lub zamknięcia swojej działalności.

Zgadzamy się z wymienionymi w apelu barierami, o których intensywnie alarmujemy od roku 2018 , w którym to wprowadzono w ekspresowym tempie, pod przewodnictwem byłego już wiceministra środowiska Sławomira Mazurka, ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1592 z późn. zm.), której bardzo rygorystyczne zapisy nie poprawiły sytuacji na rynku odpadowym, tylko spowodowały niepotrzebne dodatkowe obciążenia formalne i inwestycyjne dla przedsiębiorców oraz przyczyniły się bezpośrednio do wzrostu cen zagospodarowania odpadów co spowodowało rozwój szarej strefy.

Wśród barier utrudniających  rozwój sektora gospodarki odpadami wymieniono m.in:

  • niestabilność obowiązującego prawa i ciągłe jego nowelizacje,
  • brak stabilnych warunków i zachęt do inwestowania w sektor,
  • brak zintegrowanego podejścia do systemu gospodarki odpadami, który winien być oparty na efektywności ekonomicznej i ekologicznej, w tym z wykorzystaniem istniejących instrumentów ekonomicznych,
  • ogromne zatory w zakresie wydawania lub nowelizacji decyzji sektorowych oraz pozwoleń zintegrowanych na poziomie urzędów marszałkowskich.

 

Link do apelu: apel

Źródło: https://pracodawcyrp.pl

Zdjęcie: pixabay.com

Newsletter