Baner eko soft 2023 bdo

Kara dot. ewidencji (UD163) - uwagi praktyków

Large bdo w praktyce

Po analizie komentarzy praktyków na naszym Forum w sprawie pomysłu Ministerstwa Klimatu i Środowiska wprowadzenia kary pieniężnej od 1 000 zł do 1 000 000 zł za nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, nie mogliśmy pozostać obojętni i opracowaliśmy kolejne pismo skierowane do Sekretarza Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska - Pana Jacka Ozdoby w ramach opiniowania projektu ustaw z dnia 31 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD163).

Liczymy, że przedstawiona przez praktyków codzienna rzeczywistość prowadzenia ewidencji w BDO przebije się przez mury ministerstwa i zostanie poddana refleksji, ponieważ w innym wypadku każdy przedsiębiorca w Polsce zobligowany do prowadzenia ewidencji odpadów (to zdecydowana większość firm) będzie narażony na 1 mln zł kary.

 

Poniżej link do ww. pisma:

https://www.odpady-help.pl/uploads/files/174/UD163_odpady_help_MKiS_uwagi_branzowe.pdf

Newsletter