Baner eko soft 2023 bdo

Zmiany w systemie BDO od sierpnia 2021

Large computer 506756 640

Niedawno w systemie testowym BDO pojawiły się zmiany, które od sierpnia mają pojawić się w wersji produkcyjnej systemu. Są one związane z tegoroczną interpretacją Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczącą przekazywania odpadów za pomocą KPO i KPOK. Proponowane są dwie główne zmiany, które w znacznym stopniu zmienią sposób prowadzenia ewidencji w systemie BDO. 

Pierwsza z nich polega na możliwości wczytywania na Kartę Ewidencji Odpadów zarówno KPO jak i KPOK (w trybie odbioru i przekazania). Analogicznie będzie można wczytać KPO na KEOK. Pozwoli to np. na przyjmowanie odpadów komunalnych na zwykłą Kartę Ewidencji Odpadów (za pomocą KPOK), ale też przekazywanie ich za pomocą KPO.

 

W tej chwili na systemie testowym brak jest jakichkolwiek ograniczeń w związku z czym możliwe są różnorakie kombinacje zarówno przekazywania, jak i przyjmowania odpadów. Szczegóły w poniższej tabeli.

Rodzaj Karty Przekazania Odpadu

Karta Ewidencji Odpadów (KEO)

Karta Ewidencji Odpadów Komunalnych (KEOK)

Przyjęcie

Przekazanie

Przyjęcie

Przekazanie

KPO

+

+

+

+

KPOK – tryb odbioru

+

+

+

+

KPOK – tryb przekazania

+

+

+

+

 

Pojawi się np. możliwość przyjęcia odpadów na podstawie KPOK na KEOK, a następnie przekazania ich kolejnemu podmiotowi za pomocą KPO. Jest to opcja, która będzie bardzo przydatna dla takich podmiotów jak np. instalacje komunalne, PSZOKi bądź stacje przeładunkowe. Będą one mogły przyjęte odpady komunalne przekazywać kolejnemu podmiotowi za pomocą KPO i jednocześnie prowadzić ich ewidencję na KEOK. Będzie to zgodne z zapisami art. 71a ustawy o odpadach, czyli KPOK będzie wystawiał jedynie podmiot odbierający odpady komunalne. Powyższe rozwiązanie powinno także ułatwić znalezienie nabywców takich odpadów, ponieważ nie będą oni musieli prowadzić Kart Ewidencji Odpadów Komunalnych, co do tej pory było dużym problemem.

W naszej opinii proponowane zmiany na pewno umożliwią wypracowanie optymalnych sposobów prowadzenia ewidencji odpadów (np. przyjęcie z KPOK na KEOK, a następnie przekazanie za pomocą KPO). Pewnym utrudnieniem może być różnorodność dopuszczalnych kombinacji, która może prowadzić do indywidualnych problemów z interpretacją oraz spójnością prowadzonej ewidencji.  

Drugą zaproponowaną zmianą jest możliwość podawania Daty przetworzenia odpadów w zakładce PRZETWARZANE.

 

Jest to funkcjonalność, której do tej pory bardzo brakowało i na pewno pozwoli ona uniknąć nieporozumień dotyczących interpretacji dotychczasowego zapisu „data wpisu”. Należy przy tym zwrócić uwagę, że nowa funkcjonalność obejmie również dotychczasowe wpisy, co oznacza, że będzie można zmienić datę przetworzenia odpadów dla wpisów z przeszłości.

W ostatnim czasie pojawiła się też zmiana w systemie produkcyjnym BDO – dotyczy ona modułu Wniosków. Umożliwia ona podgląd i edycję wniosków w zakładce Robocze przez pozostałych użytkowników. Do tej pory wniosek w statusie roboczym był widoczny wyłącznie dla użytkownika, który go utworzył. Przy jednoczesnym braku możliwości stworzenia kolejnego wniosku przez innych użytkowników powodowało to znaczne problemy, zwłaszcza w przypadku podmiotów o dużej liczbie użytkowników. Ostatnia zmiana zdecydowanie usprawni proces tworzenia wniosków aktualizacyjnych. Należy tylko mieć na uwadze, że osobą składającą wniosek będzie ten użytkownik, który go utworzył – niezależnie przez kogo będzie później modyfikowany i ostatecznie wysyłany.

 

Zdjęcie: pixabay.com

Newsletter