Baner eko soft 2023 bdo

Zmiany w ewidencji w BDO związane z przełomem roku - aktualizacja 04.01.2021.

Large zmiany w bdo

Przetestowaliśmy działanie ewidencji w systemie BDO po wprowadzeniu zmian w KEO i KEOK na przełomie 2020/2021. Tak jak przypuszczaliśmy podając informacje w ostatnim dniu 2020 r. - w tej chwili nie można już utworzyć kart ewidencji za rok 2020. Z BDO uzyskaliśmy informację, że nie wiadomo czy i kiedy taka opcja sie pojawi - sprawa została zgłoszona do działu technicznego.

Po wejściu w moduł ewidencji system automatycznie ustawia wartość filtrowania na rok 2021, więc nie widać żadnych KEO/KEOK. 

Prowadzenie ewidencji w 2021 r. będzie wymagało utworzenia nowych KEO.

Aby uzyskać dostęp do KEO z roku 2020 należy usunąć z filtrowanie pole "2021" i po ponownym wyszukaniu pojawią się wszystkie karty ewidencji.

 

W przypadku kart ewidencji odpadów komunalnych i zwykłych kart ewidencji odpadów funkcjonalność związana z wprowadzeniem roku nie jest taka sama. Jest wyraźny brak konsekwencji i logiki w sposobie dokonywania wpisów między KEO i KEOK.

Dla KEO założonych w 2020:

- można dokonywać wpisów z datą z 2020 (ale też z 2021) - np. wytworzenie, przekazanie podmiotom zwolnionym, 

- można "wciagać" na ewidencję (zarówno jako przyjęcie jak i przekazanie) KPO z roku 2020,

- można wprowadzić informacje o przetwarzaniu, ale z datą bieżącą (czyli z 2021),

Dla KEOK założonych w 2020:

- można "wciągać" dane z KPOK w trybie odbioru wystawionych w 2020  - w zakładce Odbiór,

- można "wciągać" dane z KPOK w trybie przekazania wystawionych w 2020  - w zakładce Przekazanie,

- można dodawać wpisy z 2021 w zakladce Przetwarzane i Przyjęte (od podmiotow zwolnionych), 

- nie można dodawać wpisów na podstawie KPOK wystawionych w 2020 w zakładce Przyjęte,

- w zakładce Przyjęte nie można dodawać wpisów za rok 2020 na podstawie przyjęcie od podmiotow zwolnionych z ewidencji .

W obydwu powyższych przypadkach pojawia się komunikat:

 

 

Źródło: opracowanie własne

Zdjęcie: pixabay.com

Newsletter