Baner eko soft 2023 bdo

Wytwórca odpadów

Założony przez GOŚĆ 08 kwiecień 2014 o 12:58

Gość

26 listopad 2021 o 09:41

napisał:


napisał:


Witam wszystkich,Proszę o pomoc w interpretacji przepisów nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (11.09.2020)Jesteśmy firmą usługową,


świadczymy usługi w różnych województwach (budowy, rozbiórki, remonty obiektów oraz remonty, konserwacje i naprawy


maszyn i urządzeń). Za rok 2020 wg ewidencji wytworzyliśmy następujące ilości odpadów: niebezpieczne - pow. 1 Mg, inne - pow. 100 Mg. W jakim zakresie dotyczą nas przepisy ww. rozporządzenia jeśli chodzi o magazynowanie?Powstałe w trakcie świadczenia usług odpady magazynujemy na terenie budowy w kontenerach oznaczonych kodem odpadu, a następnie przekazujemy odbiorcom na podstawie wpisów BDO. Czy jeśli wytworzone odpady (np. zużyte, oleje, czyściwa, puszki po farbach) przywieziemy do naszej siedziby (hala magazynowa) i będziemy je tam gromadzić do czasu uzbierania większych ilości i przekazania ich odbiorcy, to będziemy musieli posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów? W ustawie o odpadach w art. 25 pkt. 5 jest mowa o tym, że odpady można magazynować max 1 rok jeśli chcemy zebrać ich odpowiednią ilość przed transportem na składowisko.Czy dotyczy nas etykietowanie odpadów i czy należy oznakować miejsca składowania?


Magazynowanie odpadów w innym miejscu niż wytworzenie wymaga zezwolenia na zbieranie odpadów, więc w takim przypadku powinno być zezwolenie na zbieranie odpadów. W miejscu zbierania odpadów etykiety na niebezpiecznych odpadach są wymagane na pojemnikach, workach o pojemności powyżej 5 litrów. W miejscu wytworzenia (na budowie) dla świadczących usługi budowlane /remontowe nie ma obowiązku etykietowania pojemników z odpadami niebezpiecznymi.
A i zmieniły się czasy magazynowania odpadów - teraz można do 3 lat (łącznie u wszystkich kolejnych posiadaczy) - jeśli odpady nie idą później do składowania.

Dziękuję za odpowiedź.
Czy etykiety na pojemnikach z niebezpiecznymi odpadami obowiązują również w miejscu wstępnego magazynowania odpadów np. na hali magazynowej wytwórcy odpadów?

F4odpowiedz

Gość

26 listopad 2021 o 10:10

W jednej z interpretacji nowego rozporządzenia przeczytałam, że firma wytwarzająca poniżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych, ale powyżej 100 Mg odpadów innych niż niebezpieczne będzie musiała spełniać wymagania rozporządzenia. Wynika to z zapisu rozporządzenia, który zawiera spójnik „lub”, a zatem wystarczające jest przekroczenie jednego z dwóch wskazanych limitów (par. 4, pkt. 1.2 rozporządzenia). W tym przypadku "magazynowanie prowadzi się w: instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części, innym miejscu magazynowania oddzielnie od magazynowanych substancji lub przedmiotów niebędącymi odpadami" .
Czy te limity dotyczą ilości odpadów wytwarzanych czy faktycznie magazynowanych? 

F4odpowiedz

Gość

26 listopad 2021 o 11:27

Witam, jestem wytwórcą odpadów, mam pytanie ile czasu mogę magazynować opady niebezpieczne?. Rok czy 3 lata?. Pytam, bo chciałem dzisiaj zamowić odbiór opadów i Pani z firmy utylizacyjnej pow.mi, że nie muszę spieszyć się z przekazaniem, bo mam na to 3 lata. Z góry dzięki za odp.

F4odpowiedz

Gość

29 listopad 2021 o 08:10

napisał:

Witam, jestem wytwórcą odpadów, mam pytanie ile czasu mogę magazynować opady niebezpieczne?. Rok czy 3 lata?. Pytam, bo chciałem dzisiaj zamowić odbiór opadów i Pani z firmy utylizacyjnej pow.mi, że nie muszę spieszyć się z przekazaniem, bo mam na to 3 lata. Z góry dzięki za odp.Po 23 września 2021 - łączny czas magazynowania odpadów nie przeznaczonych do składowania wynosi do 3 lat , chyba że przepisy szczególne określają krótszy czas-  np. w przypadku odpadów medycznych.
F4odpowiedz

Gość

29 listopad 2021 o 08:16

napisał:

W jednej z interpretacji nowego rozporządzenia przeczytałam, że firma wytwarzająca poniżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych, ale powyżej 100 Mg odpadów innych niż niebezpieczne będzie musiała spełniać wymagania rozporządzenia. Wynika to z zapisu rozporządzenia, który zawiera spójnik „lub”, a zatem wystarczające jest przekroczenie jednego z dwóch wskazanych limitów (par. 4, pkt. 1.2 rozporządzenia). W tym przypadku "magazynowanie prowadzi się w: instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części, innym miejscu magazynowania oddzielnie od magazynowanych substancji lub przedmiotów niebędącymi odpadami" .
Czy te limity dotyczą ilości odpadów wytwarzanych czy faktycznie magazynowanych? W rozporządzeniu są limity dla odpadów wytwarzanych -par. 4, pkt.1.2. lub magazynowanych np. par. 8.
F4odpowiedz

Gość

29 listopad 2021 o 08:32

napisał:


napisał:
napisał:

Witam wszystkich,
Proszę o pomoc w interpretacji przepisów nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (11.09.2020)
Jesteśmy firmą usługową,świadczymy usługi w różnych województwach (budowy, rozbiórki, remonty obiektów oraz remonty, konserwacje i naprawymaszyn i urządzeń). Za rok 2020 wg ewidencji wytworzyliśmy następujące ilości odpadów: niebezpieczne - pow. 1 Mg, inne - pow. 100 Mg. W jakim zakresie dotyczą nas przepisy ww. rozporządzenia jeśli chodzi o magazynowanie?
Powstałe w trakcie świadczenia usług odpady magazynujemy na terenie budowy w kontenerach oznaczonych kodem odpadu, a następnie przekazujemy odbiorcom na podstawie wpisów BDO. Czy jeśli wytworzone odpady (np. zużyte, oleje, czyściwa, puszki po farbach) przywieziemy do naszej siedziby (hala magazynowa) i będziemy je tam gromadzić do czasu uzbierania większych ilości i przekazania ich odbiorcy, to będziemy musieli posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów? W ustawie o odpadach w art. 25 pkt. 5 jest mowa o tym, że odpady można magazynować max 1 rok jeśli chcemy zebrać ich odpowiednią ilość przed transportem na składowisko.
Czy dotyczy nas etykietowanie odpadów i czy należy oznakować miejsca składowania?


Magazynowanie odpadów w innym miejscu niż wytworzenie wymaga zezwolenia na zbieranie odpadów, więc w takim przypadku powinno być zezwolenie na zbieranie odpadów. W miejscu zbierania odpadów etykiety na niebezpiecznych odpadach są wymagane na pojemnikach, workach o pojemności powyżej 5 litrów. W miejscu wytworzenia (na budowie) dla świadczących usługi budowlane /remontowe nie ma obowiązku etykietowania pojemników z odpadami niebezpiecznymi.
A i zmieniły się czasy magazynowania odpadów - teraz można do 3 lat (łącznie u wszystkich kolejnych posiadaczy) - jeśli odpady nie idą później do składowania.

Dziękuję za odpowiedź.
Czy etykiety na pojemnikach z niebezpiecznymi odpadami obowiązują również w miejscu wstępnego magazynowania odpadów np. na hali magazynowej wytwórcy odpadów?


jeśli jesteście firmą usługową i wytwarzacie odpady z budowy/rozbiórki, które magazynujecie w miejscu wytworzenia, to jesteście wstępnie magazynującym w rozumieniu rozporządzenia (par. 4 ust. 1 pkt 1 ) i  dla magazynowania musicie spełnić tylko warunki z par. 4 ust. 2. etykiet nie naklejacie (zwolnienie). ALE to dotyczy tylko tych dwóch warunków razem: wytwarzacie  z budowy i magazynujcie w miejscu wytworzenia. ilości wówczas nie mają znaczenia. 

F4odpowiedz

Gość

30 listopad 2021 o 09:24

napisał:


napisał:


Witam, jestem wytwórcą odpadów, mam pytanie ile czasu mogę magazynować opady niebezpieczne?. Rok czy 3 lata?. Pytam, bo chciałem dzisiaj zamowić odbiór opadów i Pani z firmy utylizacyjnej pow.mi, że nie muszę spieszyć się z przekazaniem, bo mam na to 3 lata. Z góry dzięki za odp.

Po 23 września 2021 - łączny czas magazynowania odpadów nie przeznaczonych do składowania wynosi do 3 lat , chyba że przepisy szczególne określają krótszy czas-  np. w przypadku odpadów medycznych.


Odpadów niebezpiecznych również?.
F4odpowiedz

agnieszka

Liczba postów: 704

Od: 19.03.2017

30 listopad 2021 o 11:10

napisał:


napisał:
napisał:Witam, jestem wytwórcą odpadów, mam pytanie ile czasu mogę magazynować opady niebezpieczne?. Rok czy 3 lata?. Pytam, bo chciałem dzisiaj zamowić odbiór opadów i Pani z firmy utylizacyjnej pow.mi, że nie muszę spieszyć się z przekazaniem, bo mam na to 3 lata. Z góry dzięki za odp.Po 23 września 2021 - łączny czas magazynowania odpadów nie przeznaczonych do składowania wynosi do 3 lat , chyba że przepisy szczególne określają krótszy czas- np. w przypadku odpadów medycznych.
Odpadów niebezpiecznych również?.

https://eko-akademia.pl/2021/09/zmiana-okresu-magazynowania-odpadow-od-23-09-2021-r/


F4odpowiedz

Gość

01 grudzień 2021 o 07:50

napisał:


napisał:
napisał:Witam, jestem wytwórcą odpadów, mam pytanie ile czasu mogę magazynować opady niebezpieczne?. Rok czy 3 lata?. Pytam, bo chciałem dzisiaj zamowić odbiór opadów i Pani z firmy utylizacyjnej pow.mi, że nie muszę spieszyć się z przekazaniem, bo mam na to 3 lata. Z góry dzięki za odp.Po 23 września 2021 - łączny czas magazynowania odpadów nie przeznaczonych do składowania wynosi do 3 lat , chyba że przepisy szczególne określają krótszy czas-  np. w przypadku odpadów medycznych.
Odpadów niebezpiecznych również?.

Tak, odpadów niebezpiecznych również, jest powrót do poprzedniej wersji przepisu. 

F4odpowiedz

Gość

01 grudzień 2021 o 09:29

napisał:


napisał:
napisał:


napisał:
Witam, jestem wytwórcą odpadów, mam pytanie ile czasu mogę magazynować opady niebezpieczne?. Rok czy 3 lata?. Pytam, bo chciałem dzisiaj zamowić odbiór opadów i Pani z firmy utylizacyjnej pow.mi, że nie muszę spieszyć się z przekazaniem, bo mam na to 3 lata. Z góry dzięki za odp.

Po 23 września 2021 - łączny czas magazynowania odpadów nie przeznaczonych do składowania wynosi do 3 lat , chyba że przepisy szczególne określają krótszy czas-  np. w przypadku odpadów medycznych.


Odpadów niebezpiecznych również?.


Tak, odpadów niebezpiecznych również, jest powrót do poprzedniej wersji przepisu. Tzn. że odpady niebezpieczne mogę magazynować u siebie dłużej niż rok czasu?.

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter