Baner tomoo gastro odpady help

Wytwórca odpadów

Założony przez GOŚĆ 08 kwiecień 2014 o 12:58

Gość

15 listopad 2022 o 12:58

Witam,

Jakie aktualnie są obowiązki dla wytwórcy odpadów zawierających azbest?
Wytwórca odpadów jest firmą remontowo - montażową, która ma wykonać usługę polegającą na demontażu płyt azbestowych PW3/A z elewacji budynku przemysłowego.

F4odpowiedz

Kinga11

Liczba postów: 76

Od: 23.06.2022

15 listopad 2022 o 15:12

napisał:

Witam,

Jakie aktualnie są obowiązki dla wytwórcy odpadów zawierających azbest?
Wytwórca odpadów jest firmą remontowo - montażową, która ma wykonać usługę polegającą na demontażu płyt azbestowych PW3/A z elewacji budynku przemysłowego.Przy tego rodzaju pracach obowiązuje wpis w BDO w zakresie wytwarzania odpadów w wyniku świadczonych usług (Dział XII), warto uwzględnić rozporządzenie w sprawie  sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z 2004 r. (zmienione w 2010 r.) oraz inne wymagania wynikające z przepisów bhp, np. określone na stronie: https://www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/9234,bhp-przy-usuwaniu-azbest... 
F4odpowiedz

Gość

17 listopad 2022 o 10:05

Dzień dobry,

Jesteśmy wytwórcą odpadu ale nie przekraczamy ilości wytworzonych odpadów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu w związku z tym nie prowadzimy KEO.
Czy w związku z tym składamy "SPRAWOZDANIE O WYTWARZANYCH ODPADACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI "

F4odpowiedz

agnieszka

Liczba postów: 695

Od: 19.03.2017

17 listopad 2022 o 12:04

napisał:

Dzień dobry,

Jesteśmy wytwórcą odpadu ale nie przekraczamy ilości wytworzonych odpadów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu w związku z tym nie prowadzimy KEO.
Czy w związku z tym składamy "SPRAWOZDANIE O WYTWARZANYCH ODPADACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI "


https://kartaewidencji.pl/projekt-rozporzadzenia-w-sprawie-wzorow-rocznego-sprawozdania/


F4odpowiedz

Gość

24 listopad 2022 o 11:46

Firma X zleciła firmie Y transport i zagospodarowanie odpadów. Firma Y przewiozła odpady do końcowego odbiorcy Z. Firma X wpisała do BDO firmę Y jako transportującego i odbierającego odpad.
I teraz następujący problem: firma Y nie chce potwierdzić odbioru odpadów gdyż twierdzi, że nie posiada prawa do odbioru odpadów tylko do transportu (w BDO figurują jako wytwórca, transportujący, sprzedawca, pośrednik oraz posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów). Firma twierdzi, że jako odbierający powinna być wpisana firma Z. Firma Z natomiast twierdzi, że nie można jej wpisać do BDO jako odbierającego gdyż pomiędzy firmami X i Z nie została zawarta umowa. Kto ma rację i jak z tego wybrnąć?

F4odpowiedz

Gość

24 listopad 2022 o 12:24

Czy wytwórca odpadów powinien mieć podpisane umowy z odbiorcami odpadów?

F4odpowiedz

agnieszka

Liczba postów: 695

Od: 19.03.2017

24 listopad 2022 o 13:29

napisał:

Firma X zleciła firmie Y transport i zagospodarowanie odpadów. Firma Y przewiozła odpady do końcowego odbiorcy Z. Firma X wpisała do BDO firmę Y jako transportującego i odbierającego odpad.
I teraz następujący problem: firma Y nie chce potwierdzić odbioru odpadów gdyż twierdzi, że nie posiada prawa do odbioru odpadów tylko do transportu (w BDO figurują jako wytwórca, transportujący, sprzedawca, pośrednik oraz posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów). Firma twierdzi, że jako odbierający powinna być wpisana firma Z. Firma Z natomiast twierdzi, że nie można jej wpisać do BDO jako odbierającego gdyż pomiędzy firmami X i Z nie została zawarta umowa. Kto ma rację i jak z tego wybrnąć?


Proszę  przeczytać kto jest zwolniony z wpisu do BDO. Jeżeli zbiera odpady musi mieć wpis https://bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy/ktore-podmioty-nie-podlegaja-wpisowi-do-rejestru-bdo/ 
Umowa na odbiór odpadów, a wpis nie ma nic do rzeczy. Nie ma przepisu ,że ma być umowa na odbiór odpadów. Trzeba pamiętać tylko o tym ,że ta firma musi mieć odpowiednie pozwolenie na zbieranie i kody jakie może przyjąć.

F4odpowiedz

Gość

24 listopad 2022 o 13:50

napisał:


napisał:


Firma X zleciła firmie Y transport i zagospodarowanie odpadów. Firma Y przewiozła odpady do końcowego odbiorcy Z. Firma X wpisała do BDO firmę Y jako transportującego i odbierającego odpad.
I teraz następujący problem: firma Y nie chce potwierdzić odbioru odpadów gdyż twierdzi, że nie posiada prawa do odbioru odpadów tylko do transportu (w BDO figurują jako wytwórca, transportujący, sprzedawca, pośrednik oraz posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów). Firma twierdzi, że jako odbierający powinna być wpisana firma Z. Firma Z natomiast twierdzi, że nie można jej wpisać do BDO jako odbierającego gdyż pomiędzy firmami X i Z nie została zawarta umowa. Kto ma rację i jak z tego wybrnąć?Proszę  przeczytać kto jest zwolniony z wpisu do BDO. Jeżeli zbiera odpady musi mieć wpis https://bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy/ktore-podmioty-nie-podlegaja-wpisowi-do-rejestru-bdo/ 
Umowa na odbiór odpadów, a wpis nie ma nic do rzeczy. Nie ma przepisu ,że ma być umowa na odbiór odpadów. Trzeba pamiętać tylko o tym ,że ta firma musi mieć odpowiednie pozwolenie na zbieranie i kody jakie może przyjąć.


Opisana sytuacja dotyczy obiegu KPO w rejestrze. Wszystkie trzy firmy są wpisane do rejestru.

F4odpowiedz

Gość

24 listopad 2022 o 13:52


Opisana sytuacja dotyczy obiegu KPO w rejestrze. Wszystkie trzy firmy są wpisane do rejestru.
napisał:Firma X zleciła firmie Y transport i zagospodarowanie odpadów. Firma Y przewiozła odpady do końcowego odbiorcy Z. Firma X wpisała do BDO firmę Y jako transportującego i odbierającego odpad.
I teraz następujący problem: firma Y nie chce potwierdzić odbioru odpadów gdyż twierdzi, że nie posiada prawa do odbioru odpadów tylko do transportu (w BDO figurują jako wytwórca, transportujący, sprzedawca, pośrednik oraz posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów). Firma twierdzi, że jako odbierający powinna być wpisana firma Z. Firma Z natomiast twierdzi, że nie można jej wpisać do BDO jako odbierającego gdyż pomiędzy firmami X i Z nie została zawarta umowa. Kto ma rację i jak z tego wybrnąć?
Proszę przeczytać kto jest zwolniony z wpisu do BDO. Jeżeli zbiera odpady musi mieć wpis https://bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy/ktore-podmioty-nie-podlegaja-wpisowi-do-rejestru-bdo/ 
Umowa na odbiór odpadów, a wpis nie ma nic do rzeczy. Nie ma przepisu ,że ma być umowa na odbiór odpadów. Trzeba pamiętać tylko o tym ,że ta firma musi mieć odpowiednie pozwolenie na zbieranie i kody jakie może przyjąć.


Opisana sytuacja dotyczy obiegu KPO w rejestrze. Wszystkie trzy firmy są wpisane do rejestru.

F4odpowiedz

Gość

01 grudzień 2022 o 13:55

czy warto ubiegać się o utratę statusu odpadów o kodzie 10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04), z ciepłowni? ciepłownia ma jedynie zezwolenie na wytwarzanie odpadów? co by zmieniło gdybyśmy uzyskali utratę statusu odpadów dla takiego odpadu jak żużel? czy utrata statusu odpadów wiąże się z tym ze muśliebyśmy przystąpić do REACH?

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter