Baner tomoo gastro odpady help

Zamkną dziesięć składowisk

Large skadowisko

Dziesięć podlaskich gmin uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej na zlikwidowanie składowisk odpadów. Łączna kwota dofinansowania przyznanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wyniosła 14 mln zł.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku poinformował, że środki te pozwolą na zamknięcie 10 składowisk i zrekultywowanie po nich terenów.

Pieniądze przyznano gminom na podstawie konkursu ogłoszonego przez Podlaski Urząd Marszałkowski. Zdobyć można było prawie 50 mln zł na realizację zadań związanych z wysypiskami oraz spalarniami odpadów. Konkurs został rozstrzygnięty pod koniec lata.

Unijne wsparcie przyznano zdecydowanej większości podmiotów ubiegających się o dofinansowanie. Jedynie dwa wnioski zostały odrzucone.

Wśród zwycięskich gmin znalazły się m. in. Ciechanowiec, Kuźnica, Siemiatycze i Wyszki. Łączna wartość wszystkich dziesięciu projektów wynosi 17, 3 mln zł.

Biorąc pod uwagę wcześniejsze dofinansowania projektów, łącznie w regionie zostanie zamkniętych 16 składowisk odpadów.

Wójt gminy Wyszki Ryszard Perkowski poinformował, że wysypisko śmieci znajdujące się na terenie gminy zostało zamknięte w styczniu tego roku. Odpady są obecnie odbierane przez jedną z białostockich firm. Gmina starała się o dofinansowanie projektu w kwocie blisko 500 tys. zł. Tyle też udało jej się pozyskać (całkowita wartość projektu to 594 tys. zł). Uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zamontowanie specjalistycznych urządzeń pomiarowych, a także na rekultywację terenu wysypiska - zasypanie i wyrównanie terenu.

 

Źródło : www.recykling.pl, 

zdjęcie - sxc.hu

Newsletter