Baner eko soft 2023 bdo

Kto zbuduje spalarnię w Poznaniu? Za nami I etapu przetargu

Large 886267 795997971
W kwietniu b.r.  miasto Poznań ogłosiło w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozpoczęcie procedury wyłonienia Partnera Prywatnego do realizacji inwestycji “System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt I”. Zainteresowane podmioty do 3 czerwca miały czas na składanie ofert. Zgłosiło się aż 11 inwestorów. Po wstępnej ocenie złożonych przez nich wniosków poznański magistrat podjął decyzję, którzy inwestorzy przejdą do kolejnego, II etapu przetargu. Są to: ITPOK Poznań (spółka należąca do E.ON), Articulus (spółka angielskiej firmy Wheelabrator), Sita-Zielona Energia (spółka powiązana z GDF Suez), Remondis Waste to Energy (spółka Remondis) oraz konsorcjum „Nowa energia dla Poznania” z udziałem spółek Dalkia Polska i PBG.
 
O wygraną przetargu nie powalczą już m.in. Fortum Power and Heat Polska, a także konsorcja Pol-Aquy i włoskiego Astaldi.
 

Projekt dotyczy przede wszystkim zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania oraz zarządzania i utrzymania kompletnej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Karolinie. Koszt tej inwestycji, która ma zostać zakończona w III kwartale 2015 r., szacowany jest na kwotę 780 mln zł. Ponadto projekt obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych w Suchym Lesie o wartości ok. 7,8 mln zł. Jej uruchomienie planowane jest na 2013 r.  W projekcie uwzględniono także kontrakty usługowe, w szczególności program edukacji ekologicznej, a także działania promocyjne.

 

Całkowita wartość projektu szacowana jest na 1 041 556 000 zł.

Projekt ma być realizowany przy zastosowaniu hybrydowego modelu finansowania. Koszty   inwestycji zostaną pokryte z: środków własnych Partnera Prywatnego- 640 000 000 zł (61,48 proc.), środków własnych Beneficjenta (Miasta Poznań) - 49 202 000 zł (4,72 proc.) oraz dotacji z Europejskiego Funduszu Spójności 352 000 000 zł (33,80 proc.). 

Realizacja projektu została przewidziana w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, a wybór Partnera Prywatnego nastąpi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych – dialog konkurencyjny. 

Inwestorzy mają o co walczyć. Wybrany podmiot będziezarządzał  spalarnią przez 30-35 lat. Ze wstępnych szacunków wynika, że roczne zyski z przetwarzania 240 tys. ton poznańskich odpadów mogą wynieść od 24 do 60 mln zł. Inwestorowi przypadnie także  udział w zyskach ze sprzedaży wyprodukowanego w niej ciepła i energii. Przychody z tego tytułu mogą być wielokrotnie wyższe.

O tym kto wygra przetarg dowiemy się w pierwszym kwartale 2012 r. Właśnie wtedy planowane jest zakończenie II etapu przetargu.

 

Źródło: poznan.naszemiasto.pl

fotografia - sxc.hu

Newsletter