Baner eko soft 2023 bdo

Samorządy dostaną 6,5 mld zł z opłat za odpady

Large eurorecykling

Gminy poczekają jeszcze rok na pieniądze z opłat za odpady. Średnio w ich budżecie pojawi się o 6,5 mld zł więcej.

Projekt ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zakłada, że mieszkańcy za odbiór odpadów będą płaciły gminom, a nie jak dotychczas prywatnym przedsiębiorcom. O taką zmianę w systemie gospodarki odpadami samorządy zabiegały od wielu lat. Według projektów rządu po wejściu ustawy gminy będą miały tylko rok na wdrożenie nowego systemu. Dyrektor biura Unii Metropolii Polskich Andrzej Lubiatowski uważa, że to stanowczo za krótki okres i najbardziej optymalnym byłby czas trzech lat, w tym rok na podjęcie uchwał i dwa lata na wprowadzenie nowego systemu.

Rząd boi się kar z Unii

Ministerstwo Środowiska ze względu na grożące Polsce kary Unii Europejskiej za składowanie zbyt dużej ilości odpadów nie może pozwolić na wydłużenie tego okresu. Według projektu ustawy na gminy, które nie będą wywiązywały się z terminów wykonywania nowych obowiązków będą nakładane kary finansowe. Pierwszy termin to lipiec 2013 r. Według ekspertów jest mało realistyczne, by przy obecnych założeniach jakiejkolwiek gminie udało się uniknąć kary.

 

Problemem wdrażania nowego systemu w życie będą finanse

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, przekazanie gminie nowych zadań wymaga zapewnienia jej niezbędnych środków finansowych. Tymczasem pieniądze z opłat za odpady od mieszkańców (zakłada się, że średnio wyniesie ona 10 zł za miesiąc od mieszkańca) będą przeznaczone na rozliczenia z prywatnymi firmami. Aby móc realizować nowe obowiązki potrzebne są nakłady finansowe głównie na budowę kosztownych instalacji. Gminy w tym celu będą musiały uzyskać finansowanie lub namówić partnera prywatnego do współpracy, nie wszystkim się to uda i w takim wypadku będą musiały wydawać własne środki.

Eksperci oceniają, że nowa ustawa, biorąc pod uwagę wakacyjną przerwę, październikowe wybory parlamentarne do Sejmu, a także zasadę dyskontynuacji prac nad projektami ustaw, zostanie uchwalona dopiero w 2012.

 

Źródło : www.naszaziemia.pl,

zdjęcie - sxc.hu

Newsletter