Baner eko soft 2023 bdo

W Wielkopolsce powstał "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

Large 253930 45150

Białośliwie, Czarnków, Drawsko, Jastrowie, Kaczory, Krajenka, Krzyż Wielkopolski, Miasteczko Krajeńskie, Okonek, Piła, Szydłowo, Ujście, Wieleń, Wyrzysk i Wysoka - to te gminy utworzyły Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi".

Przewodniczącym Zarządu Związku został Zygmunt Jasiński, zaś na jego zastępcę mianowano Andrzeja Gawłowskiego. Członkami Zarządu zostali: Janusz Kubiak - Radny Rady Miasta Piły, Piotr Wojtiuk - Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie, Maria Bratkowska - Burmistrz Wyrzyska oraz Zbigniew Stochaj - Burmistrz Wielenia. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Marek Tchórzka (Drawsko), Zbigniew Kosmatka (Piła) i Dariusz Chrobak (Szydłowo).

Związek będzie odpowiedzialny za gospodarkę śmieciową na terenie 15 gmin, na których łącznie mieszka około 200 tys. osób. Siedem gmin znajduje się na terenie powiatu pilskiego: Szydłowo, Kaczory, Wysoką, Miasteczko Krajeńskie, Ujście, Białośliwie i Wyrzysk. Pozostałe gminy to: Czarnków, Drawsko, Jastrowie, Krajenka, Wieleń, Krzyż Wielkopolski i Okonek.

Takie same obowiązki jak gmina

Związek przejmie wszystkie zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, które zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach leżą w gestii samorządów. Do obowiązków związku należeć będzie: organizacja całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, selektywna zbiórka odpadów komunalnych, obejmująca przynajmniej takie rodzaje odpadów jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Odpady tylko na składowiska spełniające unijne wymogi

Jeśli chodzi o wywóz i utylizację odpadów związek musi spełnić wysokie wymagania UE, które zaczną obowiązywać już na początku drugiej połowy 2013 roku. Wszystkie niespełniające odpowiednich norm wysypiska, takie jak na przykład w Ujściu będą zamknięte. Odpady z wszystkich 15 gmin będą zatem trafiały na pilskie wysypisko znajdujące się w Kłodzie.

 Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach samorządy mają czas do 1 lipca 2013, by nowy system gospodarowania odpadami zaczął obowiązywać w ich gminach.  To oni staną się właścicielem odpadów i będą ustali m.in. stawki za wywóz śmieci, które zapłaci każdy z mieszkańców. Do obowiązków gminy będzie również zorganizowanie systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i następnie ich późniejsze zagospodarowanie.

 

Źródło: www.pila.naszemiasto.pl

Zdjęcie: sxc.hu

Newsletter