Baner eko soft 2023 bdo

Problemy gmin we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami

Large 10

W lipcu przyszłego roku nowy system gospodarki odpadami powinien nienagannie funkcjonować w każdej gminie. Tymczasem wyniki przeprowadzonych przez resort środowiska ankiet wskazują, że osiągniecie tego założenia nie będzie takie proste. Niepokoi stan zaawansowania prac, a w szczególności stan powołania zespołów ds. wdrażania nowego systemu oraz braku pomysłu na rozwiązanie selektywnej zbiórki odpadów.

Ministerstwo Środowiska opublikowało wyniki przeprowadzonego w gminach badania ankietowego dotyczącego przygotowania samorządu terytorialnego do nowego systemu zarządzania odpadami komunalnymi. Resort rozesłał ankiety do 2 479 gmin, z czego z powrotem do Ministerstwa (w okresie od 29 maja do 10 lipca 2012 r.) wróciło 1818. 1705 z nich wypełniono prawidłowo i zostało poddanych analizie.

Zawarte w ankiecie pytania dotyczyły stanu prac nad: powołaniem zespołów odpowiedzialnych za wdrożenie nowego systemu, analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi, która będzie źródłem informacji koniecznym do stworzenia systemu, opracowaniem specyfikacji przetargowej na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ogłoszeniem przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opracowaniem nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, organizacją punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, opracowaniem projektów uchwał dotyczących: stawek opłat, wzoru deklaracji i szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.

Dodatkowe pytania

W ankiecie znalazły się także pytania odnośnie planowanego przekazania zadań związkowi międzygminnemu, projektowanej metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, planowanego przejęcia obowiązków właścicieli niezamieszkałych nieruchomości, planowanej wymaganej liczby pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz podjętych przez gminę działań edukacyjnych i informacyjnych, oraz wykorzystania środków z WFOŚiGW.

Bardziej szczegółowe wyniki ankiety są zawarte w przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska prezentacji, dostępnej pod adresem: www.mos.gov.pl

 

Źródło: www.samorzad.lex.pl

Zdjęcie: sxc.hu

Newsletter