Baner eko soft 2023 bdo

Śmieciarki pod kontrolą

Large mieciarka1

Ministerstwo Środowiska kończy prace nad rozporządzeniem określającym wymagania dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Niebawem każdy przedsiębiorca, który będzie odbierać odpady komunalne od mieszkańców gminy będzie zobowiązany zamontować w swoich śmieciarkach system monitoringu oparty na technologii pozycjonowania satelitarnego, GPS.

Dodatkowym obowiązkiem dla przedsiębiorców będzie także wyposażenie śmieciarek w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów. Nowe przepisy mają pomóc w monitorowaniu postępowania z odpadami komunalnymi i kontroli miejsc przewożenia odpadów. Rozwiązanie to ograniczy także zbędne przejazdy samochodów.

Zmiany w przepisach są jeszcze przedmiotem rozmów Ministra Środowiska z szefem resortu gospodarki. Jednak jak zapewnia rzeczniczka Ministerstwa Środowiska – Magdalena Sikorska, rozporządzenie powinno zostać podpisane w najbliższym czasie, a później trafi do Rządowego Centrum Legislacji i publikacji w Dzienniku Ustaw.

Nowe przepisy podstawą specyfikacji przetargowej

Wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra będą stanowiły niejako podstawę specyfikacji przetargowej, jaką mają przygotować gminy dla firm, które przystąpią do konkursu na tego rodzaju usługi.

Prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami – Tomasz Uciński zaznacza, że gmina nie będzie ograniczona rozporządzeniem, będzie mogła określić także dodatkowe wymagania w przetargu. Zauważa, że im wyżej zostanie postawiona poprzeczka dla firm świadczących takie usługi, tym większe korzyści odniesie środowisko. Ideę obowiązku montowania GPS w śmieciarkach ocenia pozytywnie.

To jeszcze nie wszystkie wymagania …

Przedsiębiorcy, chcący wygrać przetarg na odbiór odpadów, muszą także posiadać pojazdy, których konstrukcja zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów.  Oddziaływanie czynników atmosferycznych na śmieci musi być ograniczone do minimum. Należy także zapewnić odpowiedni standard sanitarny np. pojazdy odbierające odpady mają być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, śmieciarki należy myć i dezynfekować przynajmniej raz w miesiącu, a w okresie letnim, co najmniej raz na dwa tygodnie.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Zdjęcie: sxc.hu

Newsletter