Baner eko soft 2023 bdo

Śmieciowy problem Polski

Large adobestock 244413746

 

Jesteśmy w grupie państw UE, które mają największe zaległości w gospodarce odpadami. W Polsce prawie 90 proc. odpadów trafia na wysypiska.

W recyklingu odpadów Polskę dzieli przepaść od Austrii, Belgii, Danii, Niemiec, Holandii i Szwecji. W państwach tych przetwarza się około 95 proc. domowych śmieci. U nas tymczasem prawie 90 proc. odpadów trafia na wysypiska. Zdaniem Komisji Europejskiej w naszym kraju nie funkcjonuje np. odzysk energetyczny odpadów, a bardzo dużo śmieci nie jest przetwarzanych.

Polsce grozi kara 67 tys. euro dziennie za złe prawo o odpadach

KE w swoim sprawozdaniu o gospodarce odpadami komunalnymi w Unii Europejskiej sklasyfikowała Polskę na 17. miejscu. Obok Bułgarii, Cypru, Czech, Estonii, Grecji, Włoch, Litwy, Łotwy, Malty, Rumunii i Słowacji znaleźliśmy się w grupie państw, które mają nieskuteczną politykę zapobiegania powstawaniu odpadów. KE wytyka nam także brak zachęt do ograniczania składowania śmieci oraz nieodpowiednią infrastrukturę.

„Wiele państw członkowskich wciąż składuje ogromne ilości odpadów komunalnych, co jest najgorszym wariantem gospodarowania odpadami”– alarmuje Janez Potočnik, komisarz ds. środowiska.

Krzysztof Kawczyński, przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska w Krajowej Izbie Gospodarczej, uważa, że Komisja Europejska łagodnie oceniła Polskę.

„Rzeczywistość jest u nas gorsza. Komisja opiera się tylko na dokumentach i sprawozdaniach, które do niej trafiają. Tymczasem na rynku jest wiele patologii, czego nie widać w dokumentach”– wskazuje. Jako przykład podaje, że nawet 30 proc. Polaków nie jest objętych zorganizowanym systemem odbioru odpadów i około 2 mln ton śmieci rocznie trafia do lasów czy domowych pieców.

Sytuację w Polsce ma poprawić znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nią to samorządy (najpóźniej 1 lipca 2013 r.) przejmą kontrolę nad śmieciami produkowanymi w domach.

„Pojawi się szansa na stworzenie systemu, w którym będzie funkcjonowała zbiórka selektywna odpadów, recykling i odzysk”– ocenia Krzysztof Kawczyński.

 

Źródło: www.naszaziemia.pl

Zdjecie:sxc.hu

Newsletter