Baner eko soft 2023 bdo

Gość

04 wrzesień 2018 o 18:38

Na jakiej podstawie autor tekstu zamieszczonego na Państwa stronie "Rejestr – BDO czyli nowy obowiązek w ochronie środowiska" twierdzi, że z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru BDO zwolniono
podmioty zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadów?

Gdzie to jest napisane? Ustawa o odpadach mówi jedynie o samym braku obowiązku prowadzenia ewidencji, nie natomiast braku obowiązku dokonania wpisu do BDO.
Za odpowiedź z góry dziękuję.
F4odpowiedz

Gość

05 wrzesień 2018 o 09:05

Art. 50 Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek (...) : e)wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
Art. 66 u.4 4. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
1)wytwórców:
a)odpadów komunalnych,

b)odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;


2)osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;

3)podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1;

4)rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów.
F4odpowiedz

Gość

05 wrzesień 2018 o 17:14

Wnioskuję z tego, że jeżeli jestem przedsiębiorcą i wprowadzam na rynek towary i produkty w opakowaniach zbiorczych i jednocześnie opakowań tych (konkretnie worków foliowych) jest w skali roku poniżej 5 tony, to nie mam obowiązku rejestrowania się w BDO. Jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie mojej wypowiedzi. Pozdrawiam.

F4odpowiedz

Gość

14 wrzesień 2018 o 14:09

Wydaje mi się że zlały się dwa pojęcia- wytwórcy odpadów prowadzącego uproszczoną ewidencję i wprowadzającego produkty w opakowaniach. Wszyscy wytwórcy odpadów, którzy nie mają pozwolenia na wytwarzanie, ale prowadzą ewidencję odpadów muszą się zarejestrować w BDO. Jeżeli nie mieścisz się we wcześniej opisanych wyłączeniach, a wytwarzasz i ewidencjonujesz odpady, to musisz złożyć wniosek o wpis do BDO. Uproszczona ewidencja odpadów (czyli to 5 ton),  wymaga rejestracji- nie ma jej w ww. wyłączeniach. Do tego wspomniałeś, że jesteś wprowadzającym produkty w opakowaniach- więc rejestrujesz się dodatkowo w tym zakresie.

F4odpowiedz

Bożena

25 listopad 2019 o 07:35

witam mam salon fryzjerski i nie mam pojęcia czy muszę być w BDO i nie mogę znaleść tabeli produktów które są zaliczane do niebezpiecznych czy opakowanie po farbie do włosów , opakowanie po lakierze czy szamponie są zaliczone tego nigdzie nie ma ccy ktoś mi coś pomoże bo jak otworzyłam tabelkę do wpisu to tam tylko działy i rozdziały ale opisu co czego dotyczy nie mogę nigdzie znaleść . Pomocy

F4odpowiedz

Gość

25 listopad 2019 o 08:39

Jeśli masz salon to wszystkie powstające w nim odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące, które ze względu na swój charakter lub skład są
podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (komunalnych) obligują do wpisu do BDO. Sposób klasyfikacji odpadów niebezpiecznych określony jest w przepisach ustawy o odpadach i jest dość skomplikowany.
Ogólnie zaliczają się do niego prawie wszystkie odpady elektroniczne (suszarki, lokówki, nożyce, żarówki ledowe i świetlówki, zabawki, lampki, przedłużasz elektryczne z sterownikami, itd.) oraz spora cześć chemii i opakowań po nich (np. pojemniki ciśnieniowe - spray, lakiery, farby, itp.). Prawidłowo cała chemia powinna mieć specjalne oznaczenie na opakowaniu jeśli jest zaliczana do środków niebezpiecznych.
Dlatego chyba lepiej się zapisać do BDO. Na razie do niczego nie zobowiązuje a unika się dotkliwych kar w razie jakiś przeoczeń. Wypisać się zawsze można.

F4odpowiedz

Gość

25 listopad 2019 o 09:18

czy robiąc rękodzieło , tzn szycie np obrusów i zapakowanie ich w woreczek a następnie w karton wysyłkowy i sprzedawanie na allegro i własnym sklepie internetowym , działalność w domu,  to trzeba zgłosić się do urzędu marszałkowskiego ? , Wytwarzam tylko odpady komunalne.

F4odpowiedz

Gość

26 listopad 2019 o 07:39

Gość napisał:

czy robiąc rękodzieło , tzn szycie np obrusów i zapakowanie ich w woreczek a następnie w karton wysyłkowy i sprzedawanie na allegro i własnym sklepie internetowym , działalność w domu,  to trzeba zgłosić się do urzędu marszałkowskiego ? , Wytwarzam tylko odpady komunalne.


Tak, powinna się Pani wpisać. Wprowadza Pani na rynek produkty w opakowaniach (woreczek i karton). Należy wybrać odpowiedni dział w BDO oraz określić jakie materiały opakowaniowe są wprowadzane. Jeśli wprowadza Pani na rynek produktów w opakowaniach, raz  w roku należy złożyć zestawienie do Marszałka.

F4odpowiedz

Gość

26 listopad 2019 o 11:03

Gość napisał:


Gość napisał:


czy robiąc rękodzieło , tzn szycie np obrusów i zapakowanie ich w woreczek a następnie w karton wysyłkowy i sprzedawanie na allegro i własnym sklepie internetowym , działalność w domu,  to trzeba zgłosić się do urzędu marszałkowskiego ? , Wytwarzam tylko odpady komunalne.Tak, powinna się Pani wpisać. Wprowadza Pani na rynek produkty w opakowaniach (woreczek i karton). Należy wybrać odpowiedni dział w BDO oraz określić jakie materiały opakowaniowe są wprowadzane. Jeśli wprowadza Pani na rynek produktów w opakowaniach, raz  w roku należy złożyć zestawienie do Marszałka.


Naprawdę? Przecież woreczek i karton  ta Pani zapewne również nabywa (nie produkuje), zatem one już są wprowadzone na rynek. Pani ta je jedynie przekazuje.  

F4odpowiedz

Gość

26 listopad 2019 o 14:41

Witam jestem fryzjerką, oczywiście produkty  typu pojemniki po dezynfekcji , rozumiem że są odpadami niebezpiecznymi.Natomiast mam wątpliwości co do opakowań po farbach fryzjerskich, nie znalazłam ani na kartoniku ani na tubie oznaczenia , iż jest to opakowanie bądź zawartość zagrażająca środowisku , jest znak aluminium. To znaczy , że opakowania po farbach można wyrzucać do komunalnych czy jednak nie ?

F4odpowiedz

Gość

27 listopad 2019 o 09:27

Farby i lakiery mogą mieć bardzo zróżnicowany skład. Najprościej dokładnie czytać co jest na opakowaniu. Jeśli są litery CE to znaczy, że produkt był dopuszczony na rynek europejski. Tym samym powinien mieć odpowiednie oznakowanie informujące, że jest to związek niebezpieczni i/lub, że nie wolno wyrzucać do kosza z innymi odpadami.
Dokładne wymagania stosowania i oznakowania substancji niebezpiecznych w miejscu pracy zawiera art 200 i 221 kodeksu pracy.
Wybiórczo w artykułach zapisano:
art. 220


§ 1. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych.art. 221
§ 1. Niedopuszczalne jest stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin nieoznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację.
§ 2. Niedopuszczalne jest stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i mieszanin oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter