Baner eko soft 2023 bdo

Osady ściekowe

Założony przez Katarzyna 23 maj 2014 o 13:44

Gość

30 kwiecień 2021 o 11:39

Witam,
osady wytwarzamy ok. raz na 2 miesiące, rolnikom przekazujemy 2 razy w roku i wtedy wykonujemy badania osadów. Jak prowadzić ewidencję?  Wprowadzając każdą partię wytworzonego osadu należy wpisywać wyniki badań, jak sobie z tym radzicie??

F4odpowiedz

Gość

04 maj 2021 o 08:38

napisał:


Witam,

osady wytwarzamy ok. raz na 2 miesiące, rolnikom przekazujemy 2 razy w roku i wtedy wykonujemy badania osadów. Jak prowadzić ewidencję? Wprowadzając każdą partię wytworzonego osadu należy wpisywać wyniki badań, jak sobie z tym radzicie??


Badania komunalnych osadów ściekowych przeprowadza się z częstotliwością zależną od obciążenia oczyszczalni ścieków wyrażoną RLM.
Skoro przekazujecie 2 razy do roku (zakładam, że wiosna i jesień) ale wytwarzacie częściej to gdzieś to składujecie. Tak więc waszą partią osadu będzie to co teraz wytwarzacie (i składujecie) do momentu przekazania rolnikowi. Gdy ta partia osadu jest przebadana i można ją wywozić wytwarzany na bieżąco osad należy gromadzić oddzielnie i liczyć to jako drugą partię do czasu nowego badania i przekazania rolnikowi. Więc teoretyczne macie dwa badania rocznie, których wynik trzeba wpisać w BDO pod warunkiem, że wasz osad przekazujecie pod kodem 19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe.


F4odpowiedz

Gość

07 maj 2021 o 14:33

napisał:

Dzień dobry,
oddając ustabilizowany komunalny osad ściekowy rolnikowi wykonuję badania gruntów, badania osadu , a kto opracowuje sprawozdanie agrotechniczne dotyczące możliwości zagospodarowania ustab.komu.osad.ścieko.?Wytwórca komunalnych osadów ściekowych przekazuje władającemu ziemią oprócz wyników badań osadów i gleby informację o dawkach tego osadu, które mogą być stosowane na gruntach.

F4odpowiedz

Gość

14 maj 2021 o 10:33

napisał:


napisał:


Dzień dobry,
oddając ustabilizowany komunalny osad ściekowy rolnikowi wykonuję badania gruntów, badania osadu , a kto opracowuje sprawozdanie agrotechniczne dotyczące możliwości zagospodarowania ustab.komu.osad.ścieko.?

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych przekazuje władającemu ziemią oprócz wyników badań osadów i gleby informację o dawkach tego osadu, które mogą być stosowane na gruntach.Dziękuję, ale kto nalicza dawkę tego osadu? Zlecam czy jest wzór z którego korzystacie. Proszę o wyjaśnenie.

F4odpowiedz

Gość

14 maj 2021 o 11:38

napisał:


napisał:
napisał:Dzień dobry,
oddając ustabilizowany komunalny osad ściekowy rolnikowi wykonuję badania gruntów, badania osadu , a kto opracowuje sprawozdanie agrotechniczne dotyczące możliwości zagospodarowania ustab.komu.osad.ścieko.?Wytwórca komunalnych osadów ściekowych przekazuje władającemu ziemią oprócz wyników badań osadów i gleby informację o dawkach tego osadu, które mogą być stosowane na gruntach.


Dziękuję, ale kto nalicza dawkę tego osadu? Zlecam czy jest wzór z którego korzystacie. Proszę o wyjaśnenie.Czasem przy wykonywaniu badań gleby i osadów laboratorium może wyznaczyć zalecaną dawkę jednak gdy tego nie zrobi, trzeba samemu wyliczyć. Niektóre oczyszczalnie przekazują dawki 3, 6 ,9 t.sm. bez uwzględniania zawartości azotu lub fosforu, jednak jestem zdania, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" dawki osadu trzeba dobierać tak by nie przekroczyć 170 kg/ha azotu całkowitego dostarczonego z osadem. Trzeba również pamiętać o metalach ciężkich i ich ilościach, które nie mogą zostać przekroczone po zastosowaniu osadu.
F4odpowiedz

Gość

17 maj 2021 o 10:57

napisał:


napisał:
napisał:


napisał: proszę o przykłd naliczania tego azotu,może jakiś wzór? Jak to wyliczyć, z ajkich danych? Dziękuję za poprzednie odpowiedzi.
Dzień dobry,
oddając ustabilizowany komunalny osad ściekowy rolnikowi wykonuję badania gruntów, badania osadu , a kto opracowuje sprawozdanie agrotechniczne dotyczące możliwości zagospodarowania ustab.komu.osad.ścieko.?

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych przekazuje władającemu ziemią oprócz wyników badań osadów i gleby informację o dawkach tego osadu, które mogą być stosowane na gruntach.


Dziękuję, ale kto nalicza dawkę tego osadu? Zlecam czy jest wzór z którego korzystacie. Proszę o wyjaśnenie.


Czasem przy wykonywaniu badań gleby i osadów laboratorium może wyznaczyć zalecaną dawkę jednak gdy tego nie zrobi, trzeba samemu wyliczyć. Niektóre oczyszczalnie przekazują dawki 3, 6 ,9 t.sm. bez uwzględniania zawartości azotu lub fosforu, jednak jestem zdania, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz

zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" dawki osadu trzeba dobierać tak by nie przekroczyć 170 kg/ha azotu całkowitego dostarczonego z osadem. Trzeba również pamiętać o metalach ciężkich i ich ilościach, które nie mogą zostać przekroczone po zastosowaniu osadu.
F4odpowiedz

Gość

09 czerwiec 2021 o 07:55

Witam. Pytanie czy osad z przydomowych oczyszczalni ścieków klasyfikujemy jako odpad o kodzie 20 03 04 czy jako ścieki?

F4odpowiedz

Gość

12 sierpień 2021 o 13:09

Witam !!! Czy można przekazywać odpady z oczyszczalni ścieków pod kodem 19 08 99 (są to osady przed higienizacją) do dalszego ich przetwarzania przez inną oczyszczalnię, która ma na to stosowne pozwolenia jeśli nie ma takiego zapisu w operacie wodnoprawnym? W pozwoleniu wodnoprawnym nie ma informacji o sposobie postępowania z osadami, natomiast w operacie  jest zapis, że osady będą przekazywane do wykorzystywania rolniczego

F4odpowiedz

Gość

12 sierpień 2021 o 13:13

napisał:

Witam !!! Czy można przekazywać odpady z oczyszczalni ścieków pod kodem 19 08 99 (są to osady przed higienizacją) do dalszego ich przetwarzania przez inną oczyszczalnię, która ma na to stosowne pozwolenia jeśli nie ma takiego zapisu w operacie wodnoprawnym? W pozwoleniu wodnoprawnym nie ma informacji o sposobie postępowania z osadami, natomiast w operacie  jest zapis, że osady będą przekazywane do wykorzystywania rolniczegoTak, można przekazać taki odpad, jeśli Oczyszczalnia ma pozwolenie na przetwarzanie tego odpadu. 
F4odpowiedz

Gość

12 sierpień 2021 o 15:03

napisał:


napisał:


Witam !!! Czy można przekazywać odpady z oczyszczalni ścieków pod kodem 19 08 99 (są to osady przed higienizacją) do dalszego ich przetwarzania przez inną oczyszczalnię, która ma na to stosowne pozwolenia jeśli nie ma takiego zapisu w operacie wodnoprawnym? W pozwoleniu wodnoprawnym nie ma informacji o sposobie postępowania z osadami, natomiast w operacie  jest zapis, że osady będą przekazywane do wykorzystywania rolniczego

Tak, można przekazać taki odpad, jeśli Oczyszczalnia ma pozwolenie na przetwarzanie tego odpadu. 

Tak oczyszczalnia ma stosowne pozwolenia, tylko czy to jest zgodne z prawem w przypadku braku takiego sposobu "pozbywania" się odpadów w operacie wodnoprawnym, który jest załącznikiem do pozwolenia wodnoprawnego. Czy w przypadku kontroli WIOŚ nie będziemy mieli problemów?
F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter