Baner eko soft 2023 bdo

Obliczenie wysokości roszczeń - Praktyka

Założony przez uslugi.komunalne 06 luty 2019 o 08:18

Gość

28 maj 2019 o 09:56

Gość napisał:

Do Gość:
Odpady wytwarzanie nie dotyczą zabezpieczenia roszczeń zgodnie z ustawą.


Dotyczy to wszystkich wytwarzanych, bez względu na to czy pochodzą z instalacji czy poza ?
F4odpowiedz

Gość Ewe

30 maj 2019 o 13:13

Do Gość:

A ja dostałam dziś taką informację z urzędu: jeżeli mam halę i odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, to do wszystkich odpadów biorę stawkę jak za odpady niebezpieczne. Inaczej byłoby, gdyby odpady niebezpieczne były zbierane na placu, a plac był oddzielony drogą pożarową od części placu z odpadami innymi niż niebezpieczne, wtedy stosujemy inne stawki do różnych odpadów.

F4odpowiedz

Mariola

31 maj 2019 o 13:05

Do uslugi.komunalne:
Ja usłyszałam taką opinię od urzędnika, że nikt nie może nam narzucić ilości od której mamy obliczać kwotę zabezpieczenia. Często możliwości magazynowe nie idą w parze z tym ile rzeczywiście zbieramy odpadów. Dlatego też jeśli w danym magazynie mogę składować 15 ton aluminium  a w rzeczywitsości nigdy tyle  nie składowałam to nie mają prawa mi tego podważyć . wystarczy że ktos sprawdzi sprawozdawczość nasza i sprawdzi nasze możliwości . Tak mi  to przedstawił naczelnik ochrony środowiska w starostwie który bedzie to rozpatrzywał ;-).   Operaty ppoż będa zawierały możliwości magazynowe , to jest fakt, ale podejrzewam że wiele tych zapisów będzie egzekwowanych przez urzędnika i Jego dobrą wolę . 

F4odpowiedz

Gość

31 maj 2019 o 13:37

Do Mariola:

Gdy spotykamy w urzędzie człowieka, który podchodzi do przedsiębiorcy jak do swojego klienta a nie wroga to tylko się cieszyć.  Ja właśnie złożyłem wniosek i dostałem odpowiedź między innymi taką, że w operacie nie mam wymienionych odpadów niepalnych :) i wniosek nie będzie rozpatrywany dopóki  nie poprawię i nie uzyskam nowego postanowienia od komendanta straży pożarnej.

Także, muszę wystąpić o opinię do odpowiedniej osoby z uprawnieniami, że operat robi się tylko dla odpadów palnych. Niepotrzebne marnowanie czasu i nerwów.
To tylko jeden przykład z mojego wniosku. Ogólnie mam około 20 zastrzeżeń z czego 10 nadaje się do telewizji jak to urzędnik potrafi utrudnić życie przedsiębiorcy.

F4odpowiedz

Andrzej W

11 czerwiec 2019 o 22:32

Tak na pocieszenie, przykład z urzędu marszałkowskiego z Krakowa. Chcę zbierać papier i folię. Mam plac 40 arów. Operat na 40 ton. Maksymalnie chce zbierać 20 ton. Jak wg Pani urzędnik mam obliczyć wysokość zabezpieczenia roszczeń? bardzo prosto: "największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji,
obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów," x stawka 400 zł/tona. Tłumacząc to na polski Pani powiedziała tak, "no niech Pan sobie wyobrazi ile fizycznie jest Pan wstanie tam zmieścić tych odpadów, 1000 ton może 2000 ton i to x stawka" 400 zł, więc wystarczy spełnić jeszcze tylko kilkadziesiąt innych warunków, przelać na konto urzędu 800.000 zł i można sobie zbierać makulaturę :) damy radę!

F4odpowiedz

Gość

18 czerwiec 2019 o 14:28

Proszę o wyjaśnienie różnicy pomiędzy maksymalną ilością odpadów które mogę magazynować a największą ilością w przypadku przetwarzania odpadów. Podając ilość do operatu oraz do zabezpieczenia roszczeń przyjęłam identyczne wartości a dokładnie dałam ile najwięcej moge magazynować w tym samym czasie uwzględniając wielkość placu i kubaturę hali. Z perspektywy czasu nie wiem czy zrobiłam dobrze. Czy ilość max i ilośc najwięsza może być taka sama.

F4odpowiedz

Gość

18 czerwiec 2019 o 21:05

Do Gość:

Za maksymalną masę odpadów uznajemy masę wnioskowaną przez posiadacza odpadów zachowując przy tym zasadę mówiącą że w ramach zbierania odpadów maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane, nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku, określonej w zezwoleniu na zbieranie odpadów lub zezwoleniu na przetwarzanie odpadów lub pozwoleniu na wytwarzanie odpadów uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Największą masą odpadów zaś jest masa, która pozwala zapełnić całkowicie miejsce przeznaczone do magazynowania odpadów. Nie powinno być zatem możliwe, aby maksymalna masa odpadów była większa niż największa masa odpadów. Wnioskodawca zatem powinien skorygować ilości, aby zmieścić się w wartości największej masy odpadów.

F4odpowiedz

Gość

19 czerwiec 2019 o 09:01

Gość napisał:


Do Gość:


Za maksymalną masę odpadów uznajemy masę wnioskowaną przez posiadacza odpadów zachowując przy tym zasadę mówiącą że w ramach zbierania odpadów maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane, nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku, określonej w zezwoleniu na zbieranie odpadów lub zezwoleniu na przetwarzanie odpadów lub pozwoleniu na wytwarzanie odpadów uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów.


Największą masą odpadów zaś jest masa, która pozwala zapełnić całkowicie miejsce przeznaczone do magazynowania odpadów. Nie powinno być zatem możliwe, aby maksymalna masa odpadów była większa niż największa masa odpadów. Wnioskodawca zatem powinien skorygować ilości, aby zmieścić się w wartości największej masy odpadów.
A ja słyszałem odwrotnie, że największa masa odpadów to taka którą racjonalnie możemy upchnąć na placach i w miejscach magazynowania uwzględniając technikę magazynowania, drogi przejazdowe, manewrowe, itp. A maksymalna to ile da się upchnąć nie zostawiając żadnych wolnych miejsc. Natomiast wysokość magazynowania należy za każdym razem brać na podstawie możliwości technicznych i przepisów prawa.  Oczywiście jeśli nie ma operatu p-poż, bo jeśli jest to on ustala te wszystkie wartości.
F4odpowiedz

Gość

19 czerwiec 2019 o 09:21

Gość napisał:


Gość napisał:
Do Gość:Za maksymalną masę odpadów uznajemy masę wnioskowaną przez posiadacza odpadów zachowując przy tym zasadę mówiącą że w ramach zbierania odpadów maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane, nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku, określonej w zezwoleniu na zbieranie odpadów lub zezwoleniu na przetwarzanie odpadów lub pozwoleniu na wytwarzanie odpadów uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów.Największą masą odpadów zaś jest masa, która pozwala zapełnić całkowicie miejsce przeznaczone do magazynowania odpadów. Nie powinno być zatem możliwe, aby maksymalna masa odpadów była większa niż największa masa odpadów. Wnioskodawca zatem powinien skorygować ilości, aby zmieścić się w wartości największej masy odpadów.


A ja słyszałem odwrotnie, że największa masa odpadów to taka którą racjonalnie możemy upchnąć na placach i w miejscach magazynowania uwzględniając technikę magazynowania, drogi przejazdowe, manewrowe, itp. A maksymalna to ile da się upchnąć nie zostawiając żadnych wolnych miejsc. Natomiast wysokość magazynowania należy za każdym razem brać na podstawie możliwości technicznych i przepisów prawa. Oczywiście jeśli nie ma operatu p-poż, bo jeśli jest to on ustala te wszystkie wartości.


Co do największej masy odpadów (dalej NMO) zgodzę się z przedmówcą. Czyli rozumiem to tak, że NMO to masa odpadów którą racjonalnie możemy upchnąć na placach i w miejscach
magazynowania uwzględniając technikę magazynowania, drogi przejazdowe,
manewrowe, przepisy p.poż. itp.
Natomiast, według mnie maksymalna masa będzie zbliżona do masy NMO.
A całkowita pojemność miejsc magazynowania to maksymalnie ile da się upchnąć w danym miejscu (tzw. możliwości magazynowe danego miejsca).  
F4odpowiedz

Gość

19 czerwiec 2019 o 09:23

Do Gość:
Proponuję również skontaktować się z organem, który ma wydać decyzję. Oni muszą mieć jakieś stanowisko w tej sprawie. 

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter