Baner eko soft 2023 bdo

Obliczenie wysokości roszczeń - Praktyka

Założony przez uslugi.komunalne 06 luty 2019 o 08:18

Gość

06 maj 2020 o 11:32

Gość napisał:

Witam, nie mam pojęcia jak obliczyć do punktu 4 b,c i d do wniosku o pozwolenie na zbieranie odpadów. Czy jest jakiś wzór na to, by było pomocne w obliczeniach?


Nie ma jednego wzoru na obliczanie maksymalnej masy odpadów, największej masy odpadów i całkowitej pojemności. To wynika z miejsca magazynowania - powierzchni, wysokości magazynowania, kształtu bryły itp. Przykładowo - w boksie 2x3 m i wysokości magazynowania np. 1,5 m, kubatura wychodzi 9 m3. To trzeba wtedy przemnożyć przez gęstość odpadów.
F4odpowiedz

Gość

18 styczeń 2021 o 14:04

uslugi.komunalne napisał:Zgodnie z art. 48a ust. 3 Ustawy o odpadach:


,,Wysokość zabezpieczenia

roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być

magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu

magazynowania odpadów,  z uwzględnieniem

wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania

odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.”


Bardzo proszę o pomoc przy zrozumieniu

tego artykułu.


Mam policzyć objętość naszej hali

magazynowej (jako bryły geometrycznej) i pomnożyć o wartość zabezpieczenia

roszczeń? Czy wystarczy tylko policzyć poszczególne miejsca wyznaczone na składowanie odpadów i wysokość np. na 4 metry mimo, że hala magazynowa ma wysokość 10 metrów?


Jeśli tak to znowu jaką wysokość

stawki zabezpieczenia roszczeń przyjąć skoro w hali magazynowej zbieram odpady

praktycznie z każdej stawki od 1zł za złom za tonę po 1500zł za tonę za odpady

niebezpieczne? Ogólnie około 80 kodów odpadów.


Druga sprawa to jak policzyć to

dla pozostałej części placu (całej działki). Czy przyjąć do obliczeń tylko

boksy magazynowe i ewentualnie kontenery stalowe na odpady, które mamy na placu

czy policzyć powierzchnię całej działki (szerokość x długość x wysokość np.

4m?) nie zważając czy to droga dojazdowa czy teren zielony i pomnożyć przez wartość

zabezpieczenia roszczeń?


Bardzo proszę o opinię. Jak Wy to robicie?

F4odpowiedz

Gość

18 styczeń 2021 o 15:29

Gość napisał:


uslugi.komunalne napisał:


Zgodnie z art. 48a ust. 3 Ustawy o odpadach:
,,Wysokość zabezpieczenia


roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być


magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu


magazynowania odpadów,  z uwzględnieniem


wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania


odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.”
Bardzo proszę o pomoc przy zrozumieniu


tego artykułu.
Mam policzyć objętość naszej hali


magazynowej (jako bryły geometrycznej) i pomnożyć o wartość zabezpieczenia


roszczeń? Czy wystarczy tylko policzyć poszczególne miejsca wyznaczone na składowanie odpadów i wysokość np. na 4 metry mimo, że hala magazynowa ma wysokość 10 metrów?
Jeśli tak to znowu jaką wysokość


stawki zabezpieczenia roszczeń przyjąć skoro w hali magazynowej zbieram odpady


praktycznie z każdej stawki od 1zł za złom za tonę po 1500zł za tonę za odpady


niebezpieczne? Ogólnie około 80 kodów odpadów.
Druga sprawa to jak policzyć to


dla pozostałej części placu (całej działki). Czy przyjąć do obliczeń tylko


boksy magazynowe i ewentualnie kontenery stalowe na odpady, które mamy na placu


czy policzyć powierzchnię całej działki (szerokość x długość x wysokość np.


4m?) nie zważając czy to droga dojazdowa czy teren zielony i pomnożyć przez wartość


zabezpieczenia roszczeń?Bardzo proszę o opinię. Jak Wy to robicie?


Paranoja. Od czego odprowadzacie podatki od nieruchomosci zajetej pod działalnosc gospodarczą? Od hali, od placu, od hałdy, od kontenera na odpady w altance, a może od całej nieruchomosci zajętej na działanosc objętą zezwoleniem na gospodarkę odpadami i wystarczy przywołać numery działek i powierzchnię nieruchomosci (może odejmując miejsce na biuro, parkingi wewnętrzne i droge ppoż). To powinny ustalać przepisy.

F4odpowiedz

Gość

22 październik 2021 o 09:29


Proszę o odpowiedź. Administrator wskazał, że temat pytania został już poruszony.


Spółka posiada tytuł prawny do
działek, na których prowadzony jest PSZOK. Równocześnie na tych
działkach spółka prowadzi zbieranie odpadów, które spółka odebrała w
ramach wpisu do działalności regulowanej.


Jak prawidłowo wyliczyć zabezpieczenie roszczeń, jeżeli na terenie
działki mamy jedno wyodrębnione miejsce magazynowania dla odpadów
komunalnych o kodzie 20 03 07, które zbierane są w ramach prowadzenia
PSZOK oraz zbierane są w ramach odbierania ich od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych (PSZOK mobilny)?


Odpady 20 03 07 to odpady tej samej kategorii. Maksymalna masa
odpadów o kodzie 20 03 07, które mogą być magazynowane w tym samym
czasie to 20 Mg. Największa masa odpadów o kodzie 20 03 07, które
mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie
budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów to 30
Mg.


Jaka będzie stawka zabezpieczenia roszczeń dla 20 03 07 przy
założeniu, że odpady są zbierane w ramach PSZOK i w ramach zbierania
odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości (PSZOK mobilny) dla
wspólnego miejsca magazynowania odpadów?


Jaka będzie wielkość zabezpieczenia roszczeń uwzględniając wskazane założenia?F4odpowiedz

Gość

19 listopad 2021 o 10:32

Dzień dobry,
Czy ktoś z Państwa zwracał się do Urzędu (Starostwo/Marszałek) o zwrot kwoty wpłaconej w formie depozytu, tytułem zabezpieczenia roszczeń dla punktu zbierającego odpady w związku z zakończeniem działalności?
Jak wygląda takie pismo? jest jakiś wzór czy wystarczy napisać o zwrot?

F4odpowiedz

Gość11

22 listopad 2021 o 08:27

napisał:Dzień dobry,

Czy ktoś z Państwa zwracał się do Urzędu (Starostwo/Marszałek) o zwrot kwoty wpłaconej w formie depozytu, tytułem zabezpieczenia roszczeń dla punktu zbierającego odpady w związku z zakończeniem działalności?

Jak wygląda takie pismo? jest jakiś wzór czy wystarczy napisać o zwrot?

W związku z zakończeniem  działalności, jeśli decyzja jest jeszcze obowiązująca (patrząc na datę jej obowiązywania) - należy wystąpić o jej wygaszenie  oraz o wydanie decyzji  o zwrocie zabezpieczenia roszczeń. Do wniosku trzeba  dołączyć dokumenty potwierdzając usunięcie odpadów np.  zdjęcia punktu zbierania odpadów, karty ewidencji, karty przekazania odpadów oraz podać konto do zwrotu depozytu.

F4odpowiedz

Gość11

24 listopad 2021 o 09:18

napisał:

Proszę o odpowiedź. Administrator wskazał, że temat pytania został już poruszony.Spółka posiada tytuł prawny do

działek, na których prowadzony jest PSZOK. Równocześnie na tych

działkach spółka prowadzi zbieranie odpadów, które spółka odebrała w

ramach wpisu do działalności regulowanej.Jak prawidłowo wyliczyć zabezpieczenie roszczeń, jeżeli na terenie

działki mamy jedno wyodrębnione miejsce magazynowania dla odpadów

komunalnych o kodzie 20 03 07, które zbierane są w ramach prowadzenia

PSZOK oraz zbierane są w ramach odbierania ich od właścicieli

nieruchomości zamieszkałych (PSZOK mobilny)?Odpady 20 03 07 to odpady tej samej kategorii. Maksymalna masa

odpadów o kodzie 20 03 07, które mogą być magazynowane w tym samym

czasie to 20 Mg. Największa masa odpadów o kodzie 20 03 07, które

mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie

budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów to 30

Mg.Jaka będzie stawka zabezpieczenia roszczeń dla 20 03 07 przy

założeniu, że odpady są zbierane w ramach PSZOK i w ramach zbierania

odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości (PSZOK mobilny) dla

wspólnego miejsca magazynowania odpadów?Jaka będzie wielkość zabezpieczenia roszczeń uwzględniając wskazane założenia?
Jako największą masę przyjąć 30 Mg i pomnożyć przez stawkę 35 % z 400 zł (stawki wynoszą 35% wielkości stawki w przypadku PSZOK-ów, jeśli spółka prowadzi zbieranie odpadów, ale nie jest PSZOK-iem to 100% stawki)
F4odpowiedz

Paleciarz

06 kwiecień 2022 o 10:16

Prowadzę skup palet drewnianych. Chcę uzyskać pozwolenie na przetwarzanie odpadów.  Przetwarzanie polegać będzie na naprawie palet poza instalacjami.Potem palety trafiają do sprzedaży.  Jak ugryźć w tym przypadku zagadnienia związane z magazynowaniem?

F4odpowiedz

Gość

03 czerwiec 2022 o 12:16

Witam. Proszę uprzejmie o odpowiedź. W jaki sposób powinna być magazynowana makulatura? Pod dachem? W pomieszczeniu?

F4odpowiedz

Gość

22 czerwiec 2022 o 09:59

Witam, czy depozyt (zabezpieczenie roszczeń) jest zwracany po wygaśnięciu decyzji ?

Z góry dziękuję za odpowiedź

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter