Baner eko soft 2023 bdo

KLASYFIKACJA ODPADÓW

Założony przez GOŚĆ 03 lipiec 2015 o 10:28

GOŚĆ

17 marzec 2016 o 13:35


odpady z grupy 20 są to odpady komunalne wraz z frakcjami gromadzonymi selektywnie - także wydaje się, że zakwalifikowanie odpadów odebranych od mieszkańców do tej grupy jest jak najbardziej poprawny lecz można także kwalifikować te odpady do podgrupy 15 01 ponieważ są to odpady opakowaniowe (wlącznie z selektynie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi).Cieżko powiedzieć dlaczego gmina upiera się pod tym kodem, ponieważ zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych przy obliczaniu poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła pozwala na uwzględnienie odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 - odpady papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła; czyli ww. rozporządzenie uwzględnia oba kody do naliczania poziomów odzysku i recyklingu w gminach.tylko coś chyba pomyliliście kody ponieważ kod 20 01 39 to tworzywa sztyczne, a kod 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe.

F4odpowiedz

GOŚĆ

29 marzec 2016 o 12:05


Firma, która będzie naprawiała nawierzchnię boiska chce nam  przekazać frez, który z kolei chcieliyśmy odsprzedać. Czy traktować to jako odpad, żądając KPO, czy jako produkt, w celu dalszego wykorzystania np. do podsypki ? Nadmienię, że mamy zezwolenie na zbieranie, ale nie wiemy jak w tym przypadku ten frez potraktować ?

F4odpowiedz

GOŚĆ

30 marzec 2016 o 15:59


firma która naprawiała nawierzchnię zgodnie z Ustawą o odpdach jest wytwórcą odpadu, ponieważ frez "powstał" podczas wykonywania usługi (chyba, że umowa stanowila inaczej). Powinniście traktować go jako odpad i normalnie przyjąć na KPO. Proszę także pamiętać, że wykorzystaie frezu na wyrównanie terenu klasyfikuje się jako przetwarzenie odpadu poza instalacją i na to nalezy mieć także stosowną decyzję.

F4odpowiedz

GOŚĆ

31 marzec 2016 o 12:14


Rozumiem, że jeżeli przyjmujemy frez jako odpad, to np. odsprzedając go musimy dalej traktować go jako odpad, a nie jako towar i musimy wystawić odbiorcy KPO ?

F4odpowiedz

GOŚĆ

31 marzec 2016 o 12:27


Frez to odpad i trzeba go przyjąć na KPO i odsprzedać też na KPO, chyba, że macie zezwolenie na przetwarzanie tego odpadu z zaznaczeniem, że po przetworzeniu powstaje produkt

F4odpowiedz

GOŚĆ

13 kwiecień 2016 o 13:40


Przyjmujemy 170101 do PSZOK. Czy jest możliwość przetworzyć go i przekazać jako produkt ?

F4odpowiedz

GOŚĆ

13 kwiecień 2016 o 15:41


jeżeli posiada się odpowiednie decyzje na przetwarzanie odpadów, to tak ;)

F4odpowiedz

GOŚĆ

27 kwiecień 2016 o 09:24


W jakim kodzie klasyfikować  żużle, popioły  z pieców, pochodzące z gospodarstw domowych ? Czy klasyfikacja tego odpadu ma znaczenie w przypadku gdyby zagospodarować ten odpad w jakiś sposób ?

F4odpowiedz

GOŚĆ

27 kwiecień 2016 o 13:48


naodpowiedniejszym kodem jest 20 01 99 - inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny. Klasyfikacja ma duże znaczenie dla zagospodarowania odpadów np.Nie wszyskie kody odpadu można przetwarzać np. poza instacjami - kody te określa Rozporządzenie z dnia 11 maja 2015r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniamiNie wszystkie kody odpadów może zagospodarować osoba fizyczna - kody te określa Rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami

mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku z dnia 10 listopada 2015r

F4odpowiedz

GOŚĆ

28 kwiecień 2016 o 09:06


Nawiązując do powyższej odpowiedzi nie doczytałam w rozporządzeniu z 11 maja 2015 r. , że odpady o kodzie 200199 (jako żużle) moglibyśmy zagospodarować poza instalacjami. Czy jest jakiś inny sposób zagospodarowania tego odpadu?

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter