Baner eko soft 2023 bdo

Dokumenty DPR/DPO

Założony przez OSOBA 04 kwiecień 2018 o 10:14

Gość

28 luty 2024 o 08:43

Czy każda firma wystawiająca DPR musi przejść audyt zewnętrzny recyklera? W zeszłym roku wystawiłam 2 sztuki DPR na łączną masę 11 ton, czy też musimy przejść taki audyt? 

F4odpowiedz

Gość

28 luty 2024 o 11:16

Dzień dobry,

Jeśli w decyzji na przetwarzanie odpadów, ilość przetwarzanych odpadów jest określona  powyżej 400 Mg w ciągu roku, to firma zobowiązana jest do przeprowadzenia audytu recyklera. 

F4odpowiedz

Gość

28 luty 2024 o 11:44

napisał:

Czy każda firma wystawiająca DPR musi przejść audyt zewnętrzny recyklera? W zeszłym roku wystawiłam 2 sztuki DPR na łączną masę 11 ton, czy też musimy przejść taki audyt?Art. 46. [Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego]

1.
Przedsiębiorcy:

1)
prowadzący recykling odpadów opakowaniowych, którzy sporządzają dokumenty DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pozwalające na recykling odpadów o masie przekraczającej 400 Mg,


2)
eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy sporządzili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg

- są obowiązani do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego, zwanego dalej "audytem".2.
Audyt przeprowadza się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy.


F4odpowiedz

Gość

28 luty 2024 o 15:03

napisał:

Dzień dobry,

Jeśli w decyzji na przetwarzanie odpadów, ilość przetwarzanych odpadów jest określona  powyżej 400 Mg w ciągu roku, to firma zobowiązana jest do przeprowadzenia audytu recyklera. Czy ta masa 400 Mg dotyczy wszystkich odpadów określonych w decyzji do przetworzenia czy odpadów opakowaniowych? Decyzja jest na 2500Mg/rok wszystkich odpadów do przetworzenia.
F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter