Banner luty 2023 v2

Uwagi dotyczące projektu ustawy UD163

Large uwagi ud 163

Po zapoznaniu się z projektem ustawy z dnia 31 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD163) przesłaliśmy swoje uwagi w piśmie wysłanym do Sekretarza Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska - Pana Jacka Ozdoby.

W opinii Stowarzyszenia ODPADY-HELP zaostrzenie wybranych przepisów, które mają zostać wprowadzone w ww. projekcie najbardziej dotkną legalnie działające firmy z branży gospodarki odpadami i nie wpłyną na ograniczenie działalności podmiotów z tzw. szarej strefy.

Poniżej link do pisma z uwagami:

Uwagi_UD163_odpady_help_MK.pdf

Newsletter