Baner eko soft 2023 bdo

"Ustawa śmieciowa" niezgodna z konstytucją? Radni Nowego Sącza popierają wniosek Inowrocławia

Large business 2651346 960 720

Radni gminy Nowy Sącz podczas wtorkowej sesji podjęli uchwałę, w której wyrazili poparcie dla samorządowców z Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z konstytucją nowych przepisów dotyczących ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

We wrześniu radni Inowrocławia zdecydowali o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent tego miasta - Ryszard Brejza zaapelował do innych polskich gmin o poparcie wniosku.

Łamanie prawa o zamówieniach publicznych

We wniosku skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego Rada Miejska Inowrocławia wyraziła pogląd o niezgodności z konstytucją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Radni nie zgadzają się z zapisami w zakresie, w jakim ustawa ta nakłada na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, czy też przetarguna odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.

Ponadto same władze Nowego Sącza nie zgadzają się z zapisami nowej ustawy, według których samorządy będą musiały organizować przetarg nawet w przypadku, gdy posiadają własną firmę komunalną zajmującą się wywozem śmieci.

Wniosek ma duże poparcie innych samorządów

Inicjatywę Rady Miejskiej Inowrocławia poparło podobnymi uchwałami już kilkaset gmin i miast z całej Polski. Są to m.in. Rady Miejskie z Gdańska, Katowic, Łodzi, Zielonej Góry, Torunia, Mysłowic, Zgierza, Nowej Rudy, Strzelec Opolskich oraz Związek Miast Polskich, Warmiński Związek Gmin i zrzeszenia prezydentów, burmistrzów i wójtów z kilku województw. Za wnioskiem opowiedzieli się także przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarki Odpadami (KIGO). Ich zdaniem konieczne jest wprowadzenie do ustawy zapisu, który pozwoliłby na stosowanie zamówień wewnętrznych (in-house) na odbiór odpadów.

Przygotowana przez Ministerstwo Środowiska nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Do tej pory to właściciele nieruchomości decydowali, który przedsiębiorca odbierał od nich śmieci. Zgodnie z nowymi przepisami wybór takiej spółki należy tylko i wyłącznie do gminy. W drodze przetargu wyłoni ona jeden podmiot świadczący usługi na całym jej obszarze, a w przypadku większych gmin – w określonej części. Obowiązkiem władz samorządowych jest wprowadzenie nowego systemu w ich gminach do połowy 2013 r.

 

Źródło: Gazeta Wyborcza

Zdjęcie: sxc.hu

Newsletter