Baner eko soft 2023 bdo

Sytuacja branży odpadowej – raport z badania opinii przedsiębiorców

Large raport grafika

Na przełomie lutego i marca tego roku wysłaliśmy ankiety w sprawie restrykcyjnych przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1592 z późn. zm.).

Na ich podstawie opracowaliśmy wraz z kancelarią prawną SSW Pragmatic Solutions (Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.), raport przedstawiający sytuację w branży gospodarki odpadami. Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować tym z Państwa, którzy zdecydowali się wziąć w udział w naszej ankiecie.

Zmiany i zaostrzanie przepisów dotyczących gospodarki odpadami, które miało miejsce w ostatnich latach ma znaczący wpływ na działalność przedsiębiorców. Zarówno tych wytwarzających odpady, jak i zajmujących się ich zbieraniem i przetwarzaniem. Z otrzymanych ankiet wyłania się bardzo ponury obraz sytuacji wielu firm zajmujących się gospodarką odpadami. Konieczność dostosowania posiadanych decyzji do wymogów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1592 z późn. zm.) zmusiła wielu przedsiębiorców do poniesienia znacznych kosztów związanych m.in. z uzyskaniem operatu przeciwpożarowego, zabezpieczenia roszczeń, czy inwestycjami dostosowującymi miejsca magazynowania odpadów do nowych wymogów. W konsekwencji koszty gospodarowania odpadami radykalnie wzrosły, a część przedsiębiorców ograniczyła swoją działalność.

Aby móc lepiej zrozumieć problemy, z którymi mają do czynienia przedsiębiorcy dostosowaliśmy wysyłane ankiety do Wytwórców odpadów oraz Gospodarujących Odpadami (zbierający i przetwarzający). Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski płynące z raportu z podziałem na obydwie grupy:

Firmy gospodarujące odpadami:

  • prawie połowa przedsiębiorców rozważa zakończenie działalności zakresie zbierania i przetwarzania odpadów (14% już to faktycznie planuje),
  • prawie połowa firm rozważa rezygnację z gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,
  • koszty związane z dostosowaniem istniejących instalacji lub miejsc magazynowania odpadów do nowych wytycznych (np. monitoring, wytyczne ppoż.) sięgają od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych,
  • roczne koszty związane z zabezpieczeniem roszczeń wahają się od kliku do nawet kilkuset tysięcy złotych,
  • aż 84 % ankietowanych przedsiębiorców ma problem ze znalezieniem uprawnionego odbiorcy odpadów,
  • większość ankietowanych wskazała na konieczność dopłacania do odbioru odpadów surowcowych (makulatura, tworzywa sztuczne).

Firmy wytwarzające odpady:

  • praktycznie wszyscy (95%) zaobserwowali wzrost cen za odbieranie odpadów, przy czym w prawie połowie przypadków jest to wzrost kilkukrotny,
  • ponad ¾ ankietowanych ma problem ze znalezieniem uprawnionego odbiorcy odpadów, 
  • spadek cen, a nawet konieczność dopłaty do odpadów surowcowych – ponad 2/3 ankietowanych zadeklarowało konieczność dopłaty do odbioru makulatury.

 

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że koszty związane z dostosowywaniem posiadanych instalacji lub miejsc magazynowania odpadów do ostatnich zmian w przepisach są bardzo odczuwalne. Zwłaszcza, że ponad ¼ firm, które wzięły udział w badaniu to mikro- i małe przedsiębiorstwa. Spora cześć z nich rozważa zamknięcie lub ograniczenie prowadzenia działalności, tak aby zminimalizować koszty. Konsekwencją będzie dalszy wzrost cen odbioru, problem ze znalezieniem uprawnionego odbiorcy odpadów, a także zahamowanie jakichkolwiek inwestycji w branży gospodarki odpadami. Paradoksalnie – rozwiązania, które miały w założeniu ograniczyć nielegalną działalność w branży odpadowej, mogą przyczynić się do rozrostu „szarej strefy”.

Uwaga: Ankiety zostały przeprowadzone przed wprowadzeniem w Polsce stanu epidemicznego, w związku z czym nie uwzględniają negatywnego wpływu obecnej sytuacji na kondycję przedsiębiorstw. Rozwiązania legislacyjne wprowadzane tzw. Tarczą Antykryzysową w dziedzinie gospodarki odpadami nie spowodują zmniejszenia obciążeń finansowych związanych z dostosowaniami, a jedynie umożliwiają wydłużenie terminów procedur administracyjnych lub obowiązków sprawozdawczych. Są to rozwiązania doraźne, które najprawdopodobniej nie będą miały znaczącego pozytywnego wpływu na ogólną sytuację branży gospodarki odpadami w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem - https://odpady-help.pl/uploads/files/128/Raport-z-opinii-przedsiebiorcow.pdf

Zdjęcie: materiały własne

Newsletter