Banner luty 2023 v2

Przesunięcie terminów sprawozdań? – nowa propozycja Senatu

Large 111

Podczas wczorajszego (14.01.2020 r.) posiedzenia senackiej Komisji Środowiska analizowano treść projektu ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przypomnijmy, że projekt ma dopuścić prowadzenie ewidencji odpadów (kart przekazania oraz kart ewidencji odpadów) w wersji papierowej w przypadku awarii systemu BDO oraz do 30 czerwca 2020 r. (w ramach okresu przejściowego).

Senacka Komisja zgodziła się na proponowane zmiany i rekomenduje ich przyjęcie, jednak zwróciła szczególną uwagę na potencjalne problemy ze złożeniem sprawozdań poprzez system BDO. Termin sprawozdawcze zbliżają się, a w bazie BDO dostępne są obecnie wyłącznie sprawozdania dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, które nadal są jeszcze niedopracowane. Innych sprawozdań dotychczas nie opublikowano.

Komisja zaproponowała przesunięcie do 30 czerwca 2020 r. terminów składania sprawozdań m.in.:

  • Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
  • Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami
  • Sprawozdań komunalnych (o odebranych odpadach komunalnych, prowadzeniu PSZOK oraz zbieraniu odpadów komunalnych).

Projekt oczekuje na głosowanie Senatu, który następnie zostanie skierowany pod ponowne obrady Sejmu.

Z treścią projektu można zapoznać się pod adresem:

https://odpady-help.pl/projekty/sprawozdanie-z-dnia-14-01-2020-r-senackiej-komisji-srodowiska-o-uchwalonej-przez-sejm-w-dniu-9-stycznia-2020-r-ustawie-o-zmianie-ustawy-o-odpadach-oraz-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach

 

Opracowanie: własne

Zdjęcie: pixabay.com

Newsletter