Baner eko soft 2023 bdo

Nowa ustawa o odpadach - Sejm poparł poprawki Senatu

Large 1317202 743834240

W piątkowych obradach Sejm poparł 28 z 31 proponowanych przez Senat poprawek do nowelizacji ustawy o odpadach. Nowelizacja wprowadzi m.in. wyższe kary za transport odpadów bez posiadania wymaganego zezwolenia oraz unijne unormowania dotyczące gospodarki odpadami.

Poprawki Senatu mają charakter legislacyjno – redakcyjny, doprecyzowujący, jak i również merytoryczny. Spośród najważniejszych zmian należy wymienić tą dotyczącą wysokości kary administracyjnej za transport odpadów bez posiadania zezwolenia lub wpisu do rejestru dla posiadaczy zwolnionych z obowiązku jego posiadania. Kara ta po zmianie ma wynieść od 2 do 10 tys. zł a nie jak dotychczas – od 1 do 5 tysięcy zł.

Odpady medyczne i weterynaryjne tylko do spalarni

Inną ważną poprawką jest usunięcie z ustawy przepisów odnoszących się do problematyki unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych w procesach innych niż ich termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Oznacza to, że odpady te będą mogły być unieszkodliwiane tylko poprzez spalanie. Unormowania zawarte w noweli określają m.in. obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi oraz sprzedawców i pośredników w obrocie odpadami, jak i również obowiązki organów administracji publicznej w zakresie gospodarki odpadami.

W zgodzie z unijnym prawem

Nowe przepisy wprowadzają postanowienia dyrektywy Parlamentu i Rady Europejskiej (2008/98/WE) oraz szereg innych przepisów UE z zakresu gospodarki odpadami - m.in. dotyczących składowania odpadów, ich termicznego przekształcania, stosowania komunalnych osadów ściekowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań, baterii i akumulatorów oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Będzie wiadomo, które produkty lub substancje można traktować, jako produkt uboczny

Nowela precyzuje także kryteria na postawie, których przedmioty lub substancje będą mogły zostać uznane za produkty uboczne. Do takich będą kwalifikowane tylko te powstałe w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja. Ministerstwo Środowiska podkreśliło, że taka kwalifikacja będzie możliwa wyłącznie po spełnieniu ściśle określonych warunków, w tym jakościowych oraz odnoszących się do sposobu ich dalszego wykorzystania tych przedmiotów lub substancji.

Nowe przepisy określają ogólne zasady gospodarki odpadami. Odnośnie takich odpadów jak np. odpady medyczne, odpady weterynaryjne czy komunalne osady ściekowe, zawiera szczegółowe zasady ich przetwarzania termicznego i składowania.

 

Źródło: Gazeta Wyborcza
Zdjęcie:sxc.hu

Newsletter