Baner eko soft 2023 bdo

Innowacyjne metody na zagospodarowanie odpadów

Large konferencja

Podczas poniedziałkowej konferencji zorganizowanej przez mazowiecki Urząd Marszałkowski zaprezentowano nowatorskie metody zagospodarowania odpadów komunalnych m.in. termiczne przetwarzanie paliw trudnych, wykorzystanie zimnej plazmy, czy też system Eko AB. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy i naukowcy z całego Mazowsza. Zastanawiano się czy wspominane technologie są konkurencyjne wobec dotychczasowych metod i czy opłaca się w nie inwestować.

Znowelizowana na początku roku ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła wiele zmian do systemu gospodarki odpadami w Polsce. Zawarty w niej zapis nakłada na samorządy gmin od 1 lipca 2013 r. obowiązek budowy i bycia odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na administrowanym przez siebie obszarze.

Zmiany krajowych przepisów wynikają przede wszystkim z konieczności osiągnięcia przez Polskę określonych norm unijnych, szczególnie w zakresie poziomów odzysku i recyklingu, a także zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska.

Organizacja konferencji miała na celu zaprezentować samorządowcom nowatorskie rozwiązania w zakresie zagospodarowania odpadów, które mogą wprowadzić na terenie swoich gmin.

Największe zainteresowanie wzbudziły dwa rozwiązania

Jedną z możliwych do wykorzystania metod jest technologia tzw. zimnej plazmy opracowana przez amerykańską agencję kosmiczną NASA. Przedstawił ją prof. Politechniki Częstochowskiej Zbigniew Bis. Pomimo, że technologia ta zakwalifikowana jest do grupy metod termicznych, nie polega na spalaniu. Jest efektywna ekonomicznie i spełnia wszystkie normy prawne obowiązujące na terenie UE.

Innym rozwiązaniem może być opracowany przez inż. Andrzeja Bartoszkiewicza system selektywnej zbiórki opierający się na osiedlowych minisortowniach, w których przeszkoleni pracownicy odbierają, po czym w odpowiedni sposób segregują odpady przynoszone przez mieszkańców. Dzięki systemowi EKO AB możliwe jest odzyskiwanie nawet 80 proc. odpadów. Obecnie, według statystyk, ze strumienia odpadów komunalnych odzyskuje się jedynie ok. 8 proc. tworzyw sztucznych.

Ważna jest też edukacja społeczeństwa

Według marszałka Adama Struzika największym problemem w polskiej gospodarce odpadami jest bardzo niski poziom selektywnego zbierania odpadów. Marszałek uważa, że rozwiązaniem nie jest sama budowa spalarni, zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów czy też nowych składowisk. Dużo ważniejsza jest edukacja społeczeństwa z zakresie właściwego postępowania z odpadami. Marszałek nawoływał do tego, aby polskie gminy uczyły się od innych państw i nie bały się wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie gospodarki odpadami. Oświadczył, że zarząd województwa mazowieckiego zastanowi się nad wygospodarowaniem specjalnej puli pieniędzy dla gmin, w celu realizacji przez nie projektów budowy efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów.

 

Źródło : www.mazovia.pl,

zdjęcie - sxc.hu

Newsletter