Baner eko soft 2023 bdo

Możesz zostawić w sklepie stary sprzęt AGD/RTV nie kupując nowego

Large rtv

Parlament Europejski podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w dyrektywie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Od teraz klienci będą mogli zostawić w sklepie drobny niepotrzebny sprzęt elektryczny bez jednoczesnej konieczności zakupu nowego.

Wprowadzone w unijnej dyrektywie zmiany mają na celu ograniczyć ilość starych urządzeń, które trafiają na wysypiska. Zgodnie z aktualnie obowiązującą dyrektywą każdy ma możliwość oddania zużytego sprzętu do sklepu. Warunkiem jest jednak konieczność zakupu nowego sprzętu takiego samego rodzaju i w tej samej ilości jak ten, który zostawia. Czyli kupując jeden czajnik elektryczny możemy oddać starego jednego czajnika elektrycznego. Po wprowadzeniu nowej dyrektywy klienci będą mogli zostawić w sklepie drobne zużyte urządzenia bez konieczności kupowania nowych. Obowiązkiem sklepów, także tych wysyłkowych będzie zorganizowanie u siebie punktów zbiórki takiego sprzętu. Natomiast producenci sprzętu poniosą część kosztów związanych z organizacją zbiórki.

Zmienią się również zasady wywozu zużytych urządzeń. Podmioty eksportujące sprzęt będą musiały przedstawić dowody, że wywożony przez nich sprzęt nadaje się do ponownego użytku. Dzięki temu ma nie dochodzić do sytuacji, kiedy to odpady deklarowane, jako nadające się do ponownego użycia, są nielegalnie eksportowane do krajów rozwijających się, i utylizowane w niebezpiecznych warunkach.

Niepokojące statystyki

Ilość produkowanych w UE elektrośmieci ciągle rośnie, w bardzo szybkim tempie. Średnio, co roku mieszkańcy Europy wyrzucają około dziewięć ton telewizorów, komputerów, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektrycznych. Sprzęt ten zawiera wiele szkodliwych substancji m. in. metale ciężkie, takie jak rtęć czy kadm, dlatego też pozostawiony na wysypisku jest poważnym zagrożeniem dla środowiska. Jednak elektrośmieci są także źródłem cennych surowców, takich jak srebro, złoto czy miedź. Milion telefonów komórkowych to możliwych do odzyskania 250 kg srebra, 24 kg złota i 9 ton miedzi.

Ilość zebranych na osobę elektrośmieci w krajach unii to średnio 4 kg elektrośmieci rocznie. W Polsce sytuacja jest gorsza – w 2009 zebrano 24 proc. wyprodukowanych elektrośmieci, czyli na osobę przypada mniej niż 3 kg. Nowa dyrektywa zakłada, że w UE będzie zbieranych 85 proc. odpadów elektrycznych, z czego 50-75 proc., w zależności od rodzaju, trafi do recyklingu, a co najmniej 5 proc. będzie ponownie wykorzystane.

 

Źródło: www.sfora.biz

Zdjęcie: sxc.hu

Newsletter