Baner eko soft 2023 bdo

W Polsce tyka 50 bomb ekologicznych

Large toksycznyodpad

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował o występowaniu na terenie Polski 50 bomb ekologicznych.  W najbliższym czasie likwidacji zostanie poddanych 41 z nich (m.in. składowiska trujących odpadów po dawnych zakładach azotowych). Siedem z nich już udało się zlikwidować.

Podczas poniedziałkowej konferencji Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz wyjaśnił, że nie każda szkoda w środowisku jest uważana przez GIOŚ za bombę ekologiczną. Jest nią tylko ta, która znajduje się na terenie będącym własnością Skarbu Państwa. Według Inspektora kraj dbający o stan środowiska powinien być odpowiedzialny za likwidację szkody, do której doprowadził.

Lista bomb ekologicznych, które w najbliższym czasie będą likwidowane została utworzona dzięki wsparciu wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Na wspomnianej liście znajduje się m. in. składowisko około 200 tysięcy ton trujących odpadów po dawnych zakładach azotowych w Jaworznie.

Bomby podzielono na dwie kategorie - te, które znajdują się na terenach należących do Skarbu Państwa oraz na te znajdujące się na terenach nadal funkcjonujących zakładów przemysłowych. Do pierwszej z kategorii zakwalifikowano 16 bomb, spośród których 14 można już likwidować, dwie pozostałe potrzebują dodatkowych badań.

Inspektor poinformował także, że do tej pory udało się zlikwidować siedem miejsc z substancjami niebezpiecznymi. Jedno z takich miejsc znajdowało się w Pile, gdzie na terenie lotniska magazynowane były m.in. przeterminowane farby.

Niebezpieczne pozostałości z czasów PRL-u

Do programu likwidacji bomb ekologicznych włączono także sześć mogilników. Dwa znajdują się na terenie województwa opolskiego, dwa na Podlasiu i po jednym na terenie województwa łódzkiego i województwa dolnośląskiego.

Mogilnikami nazywamy składowisko najbardziej niebezpiecznych substancji tj. nierozkładalnych odpadów trujących lub promieniotwórczych, przeterminowanych środków ochrony roślin czy środków farmaceutycznych.  Najczęściej mogilniki mają formę uszczelnionych betonowych magazynów. W Polsce najwięcej mogilników służyło do przechowywania przeterminowanych środków ochrony roślin. Największe ich zagęszczenie stwierdza się na terenach byłych PGR-ów.

 

Źródło: Portal Samorządowy

Zdjęcie: sxc.hu

Newsletter