Baner eko soft 2023 bdo

SZKOLENIE: Odpady 2018 / 2019 – ewidencja, sprawozdawczość, zmiany w przepisach.

Medium odpady

Serwis odpady-help.pl zaprasza na szkolenie:

 

"Odpady 2018 / 2019 – ewidencja, sprawozdawczość, zmiany w przepisach."

 

 

MIEJSCE I TERMIN

 

POZNAŃ,  12 lutego 2019 r. (wtorek) g. 10.00 – 16.00  BRAK WOLNYCH MIEJSC

Centrum Konferencyjne "Młyńska 12" (ul. Młyńska 12, Poznań)

 

WARSZAWA, 13 lutego 2019 r. (środa) g. 10.00 – 16.00  

Golden Floor Plaza (al. Jerozolimskie 123A, Warszawa)

 

KATOWICE,   14 lutego  2019 r. (czwartek) g. 10.00 – 16.00  

Park Hotel Diament Katowice**** (ul. Wita Stwosza 37, Katowice)

 

WROCŁAW,  15 lutego 2019 r. (piątek) g. 10.00 – 16.00  

Hotel Sofia (ul. Piłsudskiego 104, Wrocław)

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH

 

 • Rewolucja w ewidencji i sprawozdawczości od 2020 r. wg projektu zmiany ustawy o odpadach z dnia 2 listopada 2018 r.

 • Ewidencja i sprawozdawczość on-line za pośrednictwem BDO od 2020 r.

 • Zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji: zniesienie KPO zbiorczych (miesięcznych), data i godzina przekazania/przyjęcia odpadów na nowej KPO.

 • Dostosowanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do września 2019 r.

 • Obligatoryjny monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów.

 • Obowiązkowe zabezpieczenie roszczeń w gospodarowaniu odpadami – kto będzie musiał wpłacić depozyt lub wykupić ubezpieczenie?

 • Operat przeciwpożarowy i postanowienie komendanta PSP jako podstawa uzyskania decyzji.

 • Zaświadczenie i oświadczenia o niekaralności - nowe załączniki do wniosków o wydanie decyzji.

 • Limity w decyzji na zbieranie odpadów i zmiana organów wydających zezwolenia na zbieranie powyżej 3000 Mg pojemności magazynowej na rok.

 • Tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów wg nowych zasad od sierpnia 2018 r.

 • Nowe organy opiniujące w procesie wydawania decyzji.

 • Bezpośredni dostęp organów kontrolnych, w tym WIOŚ, do bieżącej ewidencji.

 • Przeniesienie odpowiedzialności za odpady niebezpieczne w momencie faktycznego przetworzenia a nie przekazania (projekt zmiany ustawy o odpadach z dnia 28.08.2018 r.).

 • Nowe, wyższe kary pieniężne za zbieranie i przetwarzanie niezgodnie z decyzją lub bez decyzji.

 

WARSZTAT EWIDENCJI ODPADÓW

 

 • Źródła odpadów (produkcyjne, komunalne, magazynowe, z utrzymania ruchu itd.).

 • Wytyczne do klasyfikacji odpadów – stosowanie katalogu odpadów w praktyce.

 • Skrócenie czasu magazynowania odpadów do 1 roku w kontekście ewidencji.

 • Podstawy ewidencji odpadów – jak uzupełnić kartę przekazania odpadu (KPO)?

 • Rozróżnienie posiadacza odpadów i miejsca prowadzenia działalności.

 • Wystawienia zbiorczej KPO miesięcznej.

 • Warunki przeniesienia odpowiedzialności za odpady.

 • Wypełnianie karty ewidencji odpadów krok po kroku.

 • Ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych w instalacji i poza instalacją.

 • Przekazywanie odpadów osobom fizycznym, profesjonalnie i nieprofesjonalnie zbierającym odpady.

 • Zbieranie odpadów i przyjmowanie do przetwarzania - przyjęcie odpadu od osoby fizycznej i od przedsiębiorcy.

 • Formularz przyjęcia odpadów metali – kiedy należy go wystawić?

 • Jak uzupełnić przetwarzanie odpadów w KEO (wytwarzanie innych odpadów lub produktów).

 • Ewidencjonowanie odpadów przewożonych między oddziałami tej samej firmy.

 • Ewidencja pełna i uproszczona oraz zwolnienia z ewidencji.

 • Produkt uboczny i utrata statusu odpadów a ewidencja odpadów.

 • Aktualizacja wpisu do rejestru BDO z uwagi na nowe rodzaje odpadów – dodatkowy obowiązek.

 

WARSZTAT SPRAWOZDAWCZOŚCI ODPADÓW

 

 • Wypełnianie zestawienia zbiorczego o odpadach krok po kroku.

 • Niezłożenie sprawozdania – jak nadrobić zaległości zgodnie z przepisami?

 • Omówienie przykładowego sprawozdania dla wytwórcy odpadów, zbierającego i przetwarzającego odpady.

 • Sprawozdanie dla wielu oddziałów firmy w różnych województwach.

 • Sprawozdawczość w przypadku wytwarzania odpadów w ramach świadczenia usług.

 • Różnice między działem 4 dot. zbierania odpadów i działem 5 dot. przetwarzania odpadów.

 • Jak ująć w sprawozdaniu dane o przetwarzaniu odpadów w instalacji i poza instalacją.

 • Uzupełnianie danych szczegółowych o przetwarzaniu w instalacji – dział 7.

 • Utrzymanie spójności sprawozdania w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów.

 • Sprawozdania powiązanie - zbieranie ZSEiE i baterii, PSZOK, odbiór odpadów komunalnych.

 • Nowy wzór sprawozdania z zakresu gospodarowania ZSEiE za 2018 r.

 • Najczęstsze błędy w sprawozdawczości.

 • Kary za błędy, braki i nieterminowe składanie sprawozdań.

 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w wersji drukowanej i elektronicznej (pen-drive) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

CENA UCZESTNICTWA

499 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 15 stycznia 2019 r.

599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 5 lutego 2019 r.

699 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 5 lutego 2019 r.

 

RABATY

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby oferujemy rabaty:

 

PROGRAM SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/36/Program_szkolenia_odpady2019.pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

http://odpady-help.pl/uploads/files/34/Formularz_zgloszeniowy_odpady019.pdf

 

REGULAMIN SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/37/Regulamin_szkolenia_odpady2019.pdf

 

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z VAT

http://odpady-help.pl/uploads/files/35/Oswiadczenie_o_zwolnieniu_z_vat_odpady2019.pdf

 

Wszelkich informacji udzielamy także telefonicznie pod numerem: 61-307-28-40.

 

Newsletter