Ekosoft ewidencja odpadow bdo

Gość100

Liczba postów: 18

Od: 08.01.2020

Temat zamknięty

20 październik 2021 o 09:31

Dzień dobry, mam pytanie dotyczące wielkości zabezpieczenia roszczeń.
Spółka posiada tytuł prawny do działek na których prowadzony jest PSZOK.
Równocześnie na tych działkach spółka prowadzi zbieranie odpadów, które
spółka odebrała w ramach wpisu do działalności regulowanej. Jak
prawidłowo wyliczyć zabezpieczenie roszczeń, jeżeli na terenie działki
mamy jedno wyodrębnione miejsce magazynowania dla odpadów komunalnych o
kodzie 20 03 07, które zbierane są w ramach prowadzenia PSZOK oraz
zbierane są w ramach odbierania ich od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych (PSZOK mobilny)?
Odpady 20 03 07 to odpady tej samej kategorii.
Maksymalna masa odpadów o kodzie 20 03 07 które mogą być magazynowane w
tym samym czasie to 20 Mg. Największa masa odpadów o kodzie 20 03 07,
które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie
budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, to
30 Mg.
Jaka będzie stawka zabezpieczenia roszczeń dla 20 03 07, przy założeniu,
że odpady są zbierane w ramach PSZOK i w ramach zbierania odpadów
odbieranych od właścicieli nieruchomości (PSZOK mobilny) dla wspólnego
miejsce magazynowania odpadów? Jaka będzie wielkość zabezpieczenia
roszczeń uwzględniając wskazane założenia?

Admin

20 październik 2021 o 12:19

Wątek został zamknięty.

Powód: temat został lub powinien być poruszony w innym wątku.

Zapraszamy do kontynuacji tematu pod linkiem: https://odpady-help.pl/forum/threads/730/posts?page=12

Jeżeli nie zgadzasz się z powodem zamknięcia wątku prosimy o skontaktowanie się z Administratorem Forum.

Newsletter