Ekosoft ewidencja odpadow bdo

MM

Liczba postów: 4

Od: 26.11.2019

20 październik 2021 o 08:30

Witam
firma A przejmuje firmę B (która stanie się jej oddziałem). jak to wpłynie na przestrzeganie przepisów ochrony środowiska? firma B będzie musiała usunąć BDO, a firma A będzie  musiała dodać oddział? co ze sprawozdaniem z korzystania ze środowiska? Każdy robi swoje?(dodam, że siedziba jest w innym województwie a oddział będzie w innym). no i co z KOBiZE i decyzjami odpadowymi? Na jakie tematy jeszcze zwrócić uwagę podczas tworzenia takiego oddziału? proszę o podpowiedzi.
Pozdrawiam

F4odpowiedz

Nataliaa

20 październik 2021 o 14:38

Firma B w ciągu 14 dni od zakończenia działalności powinna złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru BDO. Firma A powinna dopisać nowy oddział w BDO. Przede wszystkim firma A musi zwrócić uwagę na decyzje w zakresie gospodarki odpadami - należy przenieść prawa z decyzji firmy B na firmę A. Sprawozdanie z gospodarowania odpadami składa się do Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę, czyli firma A w swojej siedzibie składa do swojego Marszałka, dla oddziału przejętego po firmie B do jego dotychczasowego Marszałka (czyli firma a składa 2 sprawozdania - każde do innego Marszałka). Podobnie sprawozdanie za korzystanie ze środowiska składa się do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania. KOBIZE - oddzielnie dla każdego oddziału.

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter