Baner eko soft 2023 bdo

Zmiany w ewidencji w BDO związane z przełomem roku 2020/2021

Large pobrany plik

W ostatnim dniu mijającego roku zauważyliśmy zmiany wprowadzone w systemie BDO, które sugerują, że już od jutra zmieni się sposób prowadzenia ewidencji w systemie.

W module dotyczącym kart ewidencji odpadów pojawiła się nowa funkcja - filtrowanie wyników według roku. Została ona dodana dla wszystkich rodzajów KEO i pozwala na wyszukanie kart ewidencji utworzonych w wybranym roku. W chwili obecnej wyszukiwanie można prowadzić dla roku 2019 i 2020. Być może od jutra pojawi się opcja szukania też po roku 2021?

Przy tworzeniu nowej karty ewidencji nie wprowadza się roku, którego ona dotyczy - rok pobierany jest z bieżącej daty utworzenia KEO. Z tego wynika, że od jutra (01.01.2021) po kliknięciu pola "Nowa karta" utworzy się nam karta ewidencji dla roku 2021. Jeżeli w systemie BDO nie pojawi się opcja podania roku przy tworzeniu nowej karty ewidencji (analogicznie jak jest w przypadku sprawozdań), to najprawdopodobniej od jutra (01.01.2021) nie będzie już można tworzyć kart ewidencji odpadów za rok 2020. Całkiem możliwe, że spowoduje to problemy przy próbie uzupełnienia wpisów za rok 2020 - np. zaczytanie KPO, czy wprowadzanie wytworzeń.

Przy zakładaniu nowej karty ewidencji wymagane jest podanie stanu magazynowego na dzień 1 stycznia, a zmiana wyglądu tego pola (usunięcie roku 2020 z dotychczasowej wersji) sugeruje, że będzie to konieczne przy zakładaniu KEO na każdy kolejny rok. Co więcej wbrew oczekiwaniom stany magazynowe nie będą się aktualizować na podstawie prowadzonej ewidencji.

Prawdopodobnie KEO z poprzednich lat nadal będzie można edytować (dodawać/usuwać wpisy), więc warto utworzyć brakujące karty ewidencji w systemie BDO jeszcze dzisiaj (31.12.2020), a ewentualne wpisy uzupełniać już w 2021.

Jeśli to się nie uda, warto pamiętać, że art. 236a ustawy o odpadach dopuszcza do 31.12.2020 r. sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej.

Źródło: opracowanie własne

Zdjęcie: pixabay.com

Newsletter