Baner eko soft 2023 bdo

Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania

Large spalarniamae0

W Europie, jak i również w Polsce od wielu lat wykorzystuje się uboczne produkty spalania (UPS) jako wartościowe surowce wykorzystywane w drogownictwie czy w produkcji materiałów budowlanych.

Uboczne produkty spalania

Dotychczas olbrzymie ilości tych odpadów były gromadzone na składowiskach, które zajmują ogromne, wyłączone z rolniczego i leśnego użytkowania obszary. Do ubocznych produktów spalania możemy zaliczyć:

  • żużle,

  • popioły,

  • mieszanki popiołowo-żuzlowe.

Produkty te powstają w elektrowniach i elektrociepłowniach podczas produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Są to pozostałości procesu spalania zarówno węgla kamiennego jak i brunatnego. W 2008 roku w Europie wyprodukowano 56 mln  produktów ubocznych spalania, natomiast  w Polsce – około 16 mln ton.

Zastosowanie ubocznych produktów spalania

Produkty ubocznego spalania znajdują rozległe zastosowanie w wytwarzaniu mieszanek w budownictwie drogowym oraz w produkcji materiałów budowlanych. Są wykorzystywane przy budowie dróg, parkingów, placów, obiektów użyteczności publicznej, itp. Mogą być również stosowane jako materiał nasypowy, stabilizujący podłoże, zamiennik cementu w produkcji betonu lub też jako dodatek w technologii wytwarzania kostki brukowej i cegły. Produkty ubocznego spalania spełniają również wymogi odpowiednich norm technicznych i jakościowych.

Ze stosowania ubocznych produktów spalania wynikają korzyści zarówno z punktu widzenia środowiskowego i ekonomicznego, ale także społecznego. Kruszywa alternatywne pozwalają przede wszystkim chronić złoża surowców naturalnych przed nadmierną ich eksploatacją oraz likwidować istniejące już składowiska odpadów energetycznych, a także przyczyniają się do zwiększenia rentowności prowadzonych inwestycji drogowych.  Produkty, które powstały na bazie popiołów i żużli stanowią tańszą, ekologiczną i całkowicie bezpieczną alternatywę dla surowców naturalnych.

 

Źródło: www.ekoportal.gov.pl

Zdjęcie: sxc.hu

Newsletter