Baner eko soft 2023 bdo

Władze Torunia pytają swoich mieszkańców o sposób naliczania należności za wytwarzane odpady

Large recykling20

Torunianie wchodząc na stronę internetową swojego miasta mają możliwość zagłosowania na sposób, w jaki będzie im naliczana opłata za śmieci. Do wyboru mają cztery możliwości: powierzchnia mieszkania, liczba lokatorów, ilość zużywanej wody, ryczałt "jedno gospodarstwo domowe - jedna opłata" lub "brak zdania".

 Od 1 lipca 2013 roku do obowiązków samorządów lokalnych będzie należało zorganizowanie systemu odbierania śmieci od właścicieli nieruchomości. W związku z tym władze miasta Torunia zapytały swoich mieszkańców o wyrażenie swojej opinii na temat tego, jaką metodę naliczania opłat za odbiór śmieci preferują.

Jedna z możliwych do wyboru opcji ma ponad 50 proc. poparcia

Na podstawie stu pierwszych ankiet określono, że niemal połowa ankietowanych była za opcją naliczania opłaty w zależności od liczby lokatorów. Władze Torunia podkreślają, że bez względu na to, która metoda zostanie wybrana, na preferencyjne stawki opłat mogą liczyć osoby segregujące odpady. Zastępca prezydenta Torunia Michał Zaleski zauważa, że Polska, jeśli chodzi o ilość odpadów, które trafiają na składowiska wypada bardzo słabo w porównaniu z Unią Europejską. U nas na wysypiskach ląduje około 90 proc odpadów, podczas gdy w krajach Unii zaledwie 10 proc. Według Zaleskiego priorytetem jest selektywna zbiórka i utylizacja odpadów. W tym wypadku zaleca się stosowanie termicznej metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych, która jest realizowana w województwie kujawsko-pomorskim.

Budowa spalarni ruszy najpóźniej za trzy lata

Budowa dużej spalarni odpadów na terenie Bydgoskiego Parku Technologicznego ma rozpocząć się najpóźniej do końca 2015 roku. Ma ona obsługiwać Bydgoszcz i Toruń. Koszt całej inwestycji wynosi prawie 400 mln zł netto, 60 proc. tej kwoty będzie pochodzić z dofinansowania Unii Europejskiej, a ok. 38 proc. stanowić będzie preferencyjna pożyczka z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostałe środki to wkład własny.

Nowe przepisy – nowe zasady

 W myśl nowych przepisów dotyczących ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku miasto stanie się właścicielem wszystkich odpadów komunalnych powstających na terenie zamieszkiwanych nieruchomości, tym samym przejmie także obowiązki właścicieli nieruchomości związane z gospodarowaniem tymi odpadami. Do nowych obowiązków miasta należeć również będzie obowiązek zorganizowania systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Radni Torunia muszą ustalić stawki i sposób naliczania opłat związanych z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami, oraz ustalić szczegóły systemu odbioru śmieci od mieszkańców, zaś władze miasta mają za zadanie wyłonić w przetargu firmę, która zajmie się odbieraniem odpadów komunalnych.

Po nowelizacji ustawy zmieni się także lista odpadów, a miasto będzie miało obowiązek wprowadzenia selektywnej zbiórki przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych opon, a także odpadów zielonych.

 

Źródło: Nasza Ziemia

Zdjęcie:sxc.hu

Newsletter