Baner eko soft 2023 bdo

W Bielsku-Białej otwarto nowy zakład gospodarki odpadami

Large adobestock 22330968

Po czterech latach intensywnych prac oddano do użytku nowoczesny Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 89,5 mln zł, dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności wyniosło ponad 52 mln zł.

W miniony czwartekRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wKatowicach – Bernard Błaszczyk wraz z Prezydentem Miasta Jackiem Krywultem i Dyrektorem Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiG – Jerzym Swatoniem przecięli symboliczną wstęgę oficjalnie uruchomiając nowy Zakład Gospodarki Odpadami.Otwarty ZGO w Bielsku-Białej ma niewiele wspólnego z tradycyjnymi wysypiskami śmieci. Powstał w oparciu o unijne normy dotyczące segregacji odpadów produkowanych przez aglomerację bielską. Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej będzie przyjmował odpady od takich gmin, jak: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jaworze, Jasienica, Kozy, Szczyrk i Bielsko-Biała. Jak podkreślał prezydent Bielska-Białej – Jacek Krywult – To jedna z najnowocześniejszych tego typu instalacji w Polsce, spełniająca najwyższe parametry.

Inwestycja uchroni gminy przed karami Unii

Dzięki temu, że inwestycja spełnia wymogi Unii Europejskiej, Bielsko-Biała i pobliskie gminy unikną kar, które należałoby zapłacić po 2013 roku za niespełnienie wymogów związanych z redukcją i składowaniem odpadów biodegradowalnych. 

Wszystkie trafiające do bielskiego Zakładu Gospodarki Odpadami będą sortowane – umiejscowione zostaną na specjalistycznej linii sit o otworach wielkości od 8 do 30 cm. Zabieg ten ma na celu wyselekcjonowanie śmieci organicznych, które zostaną trafią do betonowych komór, a następnie, przez kilka tygodni, będą poddawane zabiegowi napowietrzania. Po upływie określonego czasu otrzymana w wyniku napowietrzania „masa” zostanie ponownie poddana segregacji w celu oddzielenia mniejszych elementów nieorganicznych, np. plastikowych zakrętek. Pozostałość już, jako bezwonny kompost, trafi na składowisko odpadów.

Odzysk na poziomie co najmniej 25 procent

Bielski kombinat jest zautomatyzowany i składa się m.in. z: sortowni, która możne posegregować 70 tys. ton odpadów rocznie, kompostowni odpadów biodegradowalnych
z jedenastoma bioreaktorami, magazynu odpadów niebezpiecznych i surowców wtórnych oraz maszyny do kruszenia materiałów budowlanych. Odzysk surowców wtórnych sięgnie poziomu, co najmniej 25 procent. Na terenie zakładu produkowany jest także biogaz.

 

Źródło: www.zgo.bielsko.pl

Zdjęcie: sxc.hu

Newsletter