Baner eko soft 2023 bdo

Senacki projekt nowelizacji "ustawy śmieciowej" trafi do Sejmu

Large sejm

Senatorowie podjęli decyzję o zgłoszeniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Senat chce dać samorządom możliwość większej elastyczności w podejmowaniu decyzji związanych z gospodarowaniem odpadami.

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2012 roku, to nie właściciele nieruchomości będą decydować, który przedsiębiorca będzie odbierał od nich odpady, tylko gmina. Decyzja o jego wyborze ma następować w drodze przetargu. Jeden wybrany podmiot będzie świadczył usługi na terenie całej gminy, lub w przypadku większych na jej określonym terenie.

Zmiany odpowiedzą na krytykę samorządów

Przepisy te są mocno krytykowane przez samorządy, które muszą wprowadzić nowe zasady do lipca przyszłego roku. Stąd też pojawił się projekt Senatu mający na celu wprowadzenie nowych rozwiązań, aby umożliwić samorządom racjonalną i elastyczną politykę w zakresie ustalania opłat za odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowywaniu.  Senatorowie chcą wprowadzić zmiany do ustawy, dzięki którym gminy będą mogły wybierać różne metody naliczania opłat dla poszczególnych obszarów gmin, w zależności, jakie panują tam warunki np. w zwodociągowanej części gminy – ustanowić opłatę uzależnioną od poziomu zużycia wody, a dla pozostałego obszaru naliczać ją za pomocą innej metody. Według aktualnie obowiązujących przepisów na całym obszarze gminy ma być stosowana jedna metoda naliczania opłaty. Zapis ten spotkał się z ogromną krytyką wielu samorządów, które uważają go za mało elastyczny.

Wyposażenie nieruchomości w kosze na śmieci obowiązkiem firmy

W swoim projekcie senatorowie proponują, aby wyposażenie posesji w pojemniki na odpady nie należało tak jak jest dotychczas do właściciela nieruchomości, tylko, aby gmina miała możliwość nałożenia tego obowiązku na firmę odbierającą odpady. Uzasadniając swoją propozycję senatorowie podają wywołanie tym wśród mieszkańców większego bodźca do segregowania odpadów. Według projektu możliwość wyposażania posesji w kosze będzie mogło być sfinansowanie z opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami.

Projekt przygotowany przez Senat zakłada, że ustawa wejdzie w życie 14 dni po uchwaleniu, zaś samorządy będą mieć trzy miesiące, aby dostosować się do jej zapisów.

Inicjatywa przygotowania zmian w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach narodziła się podczas senackich prac nad uchwaloną w listopadzie przez Sejm ustawą o odpadach.

Za uchwałą dotyczącą wniesienia do Sejmu projektu nowelizacji opowiedziało się 92 senatorów.

 

Źródło: Gazeta Wyborcza

Zdjęcie:sxc.hu

Newsletter