Baner eko soft 2023 bdo

Rozporządzenie ws. magazynowania odpadów opublikowane

Large 20150211 100338

Walki z szarą strefą ciąg dalszy... W czwartek tj. 08.10.2020 r. opublikowano w Dz. U. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r., przy czym wprowadzono odpowiednie terminy dostosowawcze od wejścia w życie ww. rozporządzenia (48, 24 i 12 miesięcy w zależności od wymagań).

Rozporządzenie nie dotyczy przede wszystkim wytwórców odpadów zwolnionych z ewidencji odpadów oraz wytwórców odpadów prowadzących ewidencję uproszczoną.

W rozporządzeniu tym m.in.:

  • ograniczono zakres w wytycznych dla magazynowania odpadów obojętnych,
  • zawężono zakres wymagań dla wstępnego magazynowania odpadów przez wytwórcę,
  • przywrócono możliwość wykorzystania miejsc magazynowania odpadów do równoczesnego magazynowania substancji lub przedmiotów niebędących odpadami,
  • wprowadzono wymóg oznakowania miejsc magazynowania odpadów,
  • określono sposoby zabezpieczania przed uwolnieniem wycieków, ścieków czy wód odciekowych,
  • zaostrzono wymagania dla magazynowania odpadów mogących powodować pylenie,
  • wprowadzono oznakowanie etykietą odpadów niebezpiecznych magazynowanych w pojemnikach o pojemności powyżej 5 litrów.

Wprowadzono zapis, którego nie było w pierwotnym projekcie, a mianowicie:

Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów zostały określone w decyzji administracyjnej, to w czasie jej obowiązywania stosuje się wyłącznie wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów określone w tej decyzji.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów:

https://www.odpady-help.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-klimatu-z-dnia-11-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-szczegolowych-wymagan-dla-magazynowania-odpadow

 

Newsletter