Ekosoft ewidencja odpadow bdo

Gminne PSZOK-i w BDO do 30 listopada 2019 r.

Large 1130

Gminy prowadzące Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) samodzielnie lub wspólnie z inną gminą mają obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1403).

Jeżeli gmina nie posiada dotychczas wpisu do rejestru BDO z innego tytułu np. w zakresie wytwarzania odpadów, powinna złożyć wniosek o wpis do 30 listopada br. (art. 21 ww. ustawy). Natomiast jeśli gmina posiada już wpis do rejestru BDO z dowolnego innego zakresu, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej BDO, nie ma obecnie konieczności dokonywania aktualizacji tego wpisu. Będzie to możliwe po 1 stycznia 2020 r., gdy dostępny będzie odpowiedni, elektroniczny formularz aktualizacyjny w rejestrze BDO.

Uwaga!

W przypadku wspólnego prowadzenia PSZOK przez więcej niż jedną gminę, wniosek składa gmina, na terenie której zlokalizowany jest PSZOK.

 

Treścią ww. ustawy można zapoznać się pod adresem:

https://odpady-help.pl/prawo/41

 

Z treścią komunikatu BDO można zapoznać się pod adresem:

https://bdo.mos.gov.pl/news/samorzady-i-punkty-oferujace-torebki-foliowe-tez-musza-byc-w-rejestrze-bdo/

 

Zdjęcie: pixabay.com

Newsletter