Top komunalka listopad 2018

Przydatne linki

Urzędy Marszałkowskie

http://odpady-help.pl/departments

Senat RP - Komisja Środowiska

http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/komisja,162,komisja-srodowiska.html

Sejm RP - Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=KOMISJAST&NrKadencji=8&KodKom=OSZ

PRTR - Zintegrowany Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

http://www.gios.gov.pl/polprtr/faces/index.jsp

PIG - Państwowy Instytut Geologiczny

https://www.pgi.gov.pl/

NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

https://www.nfosigw.gov.pl/

Ministerstwo Środowiska

https://www.mos.gov.pl/

KZGW - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

http://www.kzgw.gov.pl/

KOBIZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

https://krajowabaza.kobize.pl/

IOŚ - Instytut Ochrony Środowiska

http://www.ios.edu.pl

IMGW - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

http://www.imgw.pl/

GIOŚ - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

http://www.gios.gov.pl/pl/

DZ.U. - Dziennik Ustaw RP

http://dziennikustaw.gov.pl/

CRO - Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej

https://dbcro.ichp.pl/


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.