Praktyczne porady - KATEGORIE / Nowa ustawa o odpadach 2013 - przepisy przejściowe

Wpis z: 2013-01-22
Modyfikowany: 2013-01-22

Zezwolenie na transport odpadów – przepisy przejściowe

 

W nowej ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) zezwolenie na transport odpadów zastąpiono wpisem do rejestru.

 

Zgodnie z art. 233 zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.

 

Do czasu utworzenia rejestru, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

Zgodnie z art. 234 rejestr ma zostać utworzony przez marszałka województwa najpóźniej w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (czyli najpóźniej do dnia 23 stycznia 2016 r.).

 

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru w zakresie transportu odpadów, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.


  Powrót  

Bądź na bieżąco! Zapisz się do Newslettera, a dowiesz się:


v co się zmienia w przepisach,
v o nowych jak i projektowanych aktach prawnych,
v co Twoja firma musi wdrożyć w wyniku zmienianego prawa,
v o terminach, w jakich należy składać sprawozdania, raporty oraz uiszczać opłaty,
v o wielu ciekawych informacjach branżowych.

Zapisz się podając e-mail: