Praktyczne porady - KATEGORIE / Nowa ustawa o odpadach 2013 - najważniejsze zmiany

Wpis z: 2013-07-17
Modyfikowany: 2013-07-17
Wytwarzanie odpadów w przychodniach lekarskich, galeriach, biurowcach

Dotychczas w przypadku, gdy kilka lub wiecej praktyk lekarskich znajdowało się w jednym budynku, każdy lekarz zobowiązany był do samodzielnego gospodarowania odpadami innymi niż komunalne (przekazywanie odpadów medycznych bezpośrednio za pomocą karty przekazania odpadu uprawnionemu odbiorcy, prowadzenie ewidencji oraz ...

więcej >>>
Wpis z: 2013-01-22
Modyfikowany: 2013-01-22
Przeniesienie odpowiedzialności za odpady na wynajmującego lokal

Zgodnie z art. 28. Nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21), w przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze wspólnego lokalu dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z niniejszą ustawą.

więcej >>>
Wpis z: 2013-01-22
Modyfikowany: 2013-01-22
Przepisy karne wg nowej ustawy z 2013

Nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) wprowadza nowe regulacje w zakresie przepisów karnych oraz administracyjnych kar pieniężnych. Poniżej przedstawiono wybrane regulacje.

więcej >>>
Wpis z: 2013-01-22
Modyfikowany: 2013-01-22
Decyzje na wytwarzanie odpadów w świetle ustawy z 2013

Istotną zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) jest zmiana regulacji w zakresie obowiązku uzyskania odpowiednich decyzji w zakresie wytwarzania odpadów.

więcej >>>
Wpis z: 2013-01-22
Modyfikowany: 2013-01-22
Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

Produkt uboczny jest pojęciem zupełnie nowym, które nie występowało w dotychczasowej ustawie o odpadach. W nowej ustawiez dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) regulacje dotyczące produktu obocznego wskazane są w art. 10 – 13.

więcej >>>
Wpis z: 2013-01-22
Modyfikowany: 2013-01-22
Utrata statusu odpadu

W nowej ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) fakt utraty przez odpad statusu odpadu został w porównaniu z obecnymi zapisami uszczegółowiony.

więcej >>>
Wpis z: 2013-01-22
Modyfikowany: 2013-01-22
Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych

W związku z wprowadzeniem w nowej ustawiez dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) dwóch definicji: sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami, podmioty te zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów niebezpiecznych z zastosowaniem nowego rodzaju formularza - karty ewidencji odpadów niebezpiecznych – o którą została rozszerzona dotychczas obowiązująca ewidencja.

więcej >>>
Wpis z: 2013-01-22
Modyfikowany: 2013-01-22
Nowe procesy odzysku i unieszkodliwiania

Zgodnie z załącznikami do nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) obowiązuje następujący podział:

więcej >>>
« poprzednia następna »
  Powrót