Top ekosoft ewidencja odpadow

Plany gospodarki odpadami dla poszczególnych województw

dolnośląskie

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016 - 2022

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/podglad.php?iddok=80740&r=&idmp=0

Opublikowany na stronie internetowej urzędu: 04.01.2017 r.

kujawsko-pomorskie

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/plan-gospodarki-odpadami-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2016-2022-z-perspektywa-na-lata-2023-2028/

Opublikowany na stronie internetowej urzędu: 02.06.2017 r.

lubelskie

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022

https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=489&p1=szczegoly&p2=1115089

Opublikowany na stronie internetowej urzędu: 06.12.2016 r.

lubuskie

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie

odpadów komunalnych

http://www.bip.lubuskie.pl/228/1532/Aktualizacja_Wojewodzkiego_Planu_Gospodarki_Odpadami_wraz_z_Planem_Inwestycyjnym

_w_zakresie_odpadow_komunalnych/

Opublikowany na stronie internetowej urzędu: 25.04.2017 r. 

łódzkie

Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016–2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028

https://bip.lodzkie.pl/komunikaty-2

Opublikowany na stronie internetowej urzędu: nie

 

Dotychczas obowiązujący Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego na lata 2012 dostępny jest pod adresem:

https://bip.lodzkie.pl/files/657/uchwaly/PGO+2012+-+wojewodztwo+lodzkie_zarzad_pdf.pdf

małopolskie

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1306924,uchwala-nr-xxxiv50917-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-27-marca-2017-r-w-sprawie-zmiany-uchw.html

Opublikowany na stronie internetowej urzędu: 27.03.2017 r.

mazowieckie

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 wraz z załącznikami

http://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,3224,21016.html

Opublikowany na stronie internetowej urzędu: 22.12.2016 r.

UWAGA!

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26 stycznia 2017 r. , znak: LEX-I.4131.15.2017 Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały, w związku z czym jej wykonanie zostało wstrzymane z dniem doręczenia rozstrzygnięcia, tj. 30 stycznia 2017 roku (art. 82a ust. 1 ustawy o samorządzie województwa). Rozstrzygnięcie nadzorcze staje się prawomocne po upływie terminu przewidzianego na wniesienie skargi albo z dniem oddalenia skargi lub odrzucenia jej przez sąd (art. 86 ustawy o samorządzie województwa).

opolskie

Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028

http://bip.opolskie.pl/2017/05/plan-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2016-2022-z-uwzglednieniem-lat-2023-2028/

Opublikowany na stronie internetowej urzędu: 16.05.2017 r.

podkarpackie

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022

http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/gospodarka-odpadami/3067-plan-gospodarki-odpadami-2017

Opublikowany na stronie internetowej urzędu: 10.02.2017 r.

podlaskie

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 – 2022

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_srodowisko/ochrona_srodowiska/programy_plany/plan-gospodarki-odpadami-wojewod.html

Opublikowany na stronie internetowej urzędu: 02.01.2017 r.

pomorskie

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 (PGOWP 2022)

http://bip.pomorskie.eu/m,432,plan-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-pomorskiego-2022-pgowp-2022.html

Opublikowany na stronie internetowej urzędu: 26.12.2016 r.

śląskie

Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022

https://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=74&id_menu=54

Opublikowany na stronie internetowej urzędu: 04.05.2017 r.

świętokrzyskie

Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2016-2022

https://bip.sejmik.kielce.pl/237-departament-rozwoju-obszarow-wiejskich-i-srodowiska/4460-plan-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-swietokrzyskiego-2016-2022.html

Opublikowany na stronie internetowej urzędu: 03.08.2016 r.

warmińsko-mazurskie

Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022

http://bip.warmia.mazury.pl/akty/10715/uchwala-w-sprawie-uchwalenia-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2016-2022.html

Opublikowany na stronie internetowej urzędu: 12.01.2017 r.

wielkopolskie

Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym

https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_odpady_plan-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-wielkopolskiego-na-lata-2016-2022-wraz-z-planem-inwestycyjnym

Opublikowany na stronie internetowej urzędu: 02.06.2017 r. 

zachodniopomorskie

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028 wraz z załącznikiem Plan inwestycyjny

http://www.srodowisko.wzp.pl/biuro-oplat-srodowiskowych-i-gospodarki-odpadami/wojewodzki-plan-gospodarki-odpadami/plan-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-na-lata-2016-2022-z-uwzglednieniem

Opublikowany na stronie internetowej urzędu: 28.12.2016 r.

Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.