Top ustawa o odpadach 2018

Studnia głębinowa

Założony przez GOŚĆ 17 marzec 2014 o 14:07

Na podmioty posiadające studnie głębinowe nałożona jest konieczność składania informacji do WIOŚ o ilości pobranej wody w danym okresie. Czy podmiot który posiada studnię głębinową oraz wymagane decyzje musi przedkładać informację o ilości pobranej wody jeśli tej wody nie pobierał ?

Karol19 marzec 2014 o 12:52


  Sprawozdania o ilości pobranej wody, składa się w przypadku, gdy zapotrzebowanie instalacji na wodę jest wyższe niż 100 m3/dobę. Wtedy sprawozdanie składa się na formularzu określonym w załączniku 3 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacja instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. 2008 nr 215, poz. 1366).Jednak jeśli na pobór wód z tego ujęcia wydano pozwolenie wodnoprawne, to zazwyczaj na podstawie pozwolenia określone są wymagania co do prowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody i wymagań co do składania ich do właściwego organu.Trudno jednoznacznie stwierdzić czy w przypadku braku poboru wód konieczne jest składanie informacji do WIOŚ. Na pierwszy rzut oka wydaje się że nie ma takie potrzeby, jednak zalecałbym skontaktować się telefonicznie z właściwym WIOŚ-em i dopytać czy potrzebne jest puste / zerowe zestawienie czy nie.Kwestia pomiarów oraz sprawozdawczości ujęta jest w ustawie POŚ art. 147 – 149.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość19 kwiecień 2018 o 10:07

Witam, mam pytanie związane z nową ustawą prawa wodnego. Kto i w jaki sposób ustala opłatę zmienną za pobór wody ze studni głębinowej, komu płacić i na jakiej podstawie?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość20 kwiecień 2018 o 08:53

Gość napisał:

 


Witam, mam pytanie związane z nową ustawą prawa wodnego. Kto i w jaki sposób ustala opłatę zmienną za pobór wody ze studni głębinowej, komu płacić i na jakiej podstawie?
Stawki jednostkowe opłat za usługi wodne są w rozporządzeniu http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2502/1.Opłata zmienna uzależniona jest od realnego poboru wody(m3 pobranej) i celów poboru (art.274 pkt.2) prawa wodnego). Aby ustalić wielkość poboru podmiot zobowiązany do wnoszenia opłat za usługi wodne zobowiązany jest posiadać urządzenie pomiarowe, spełniające określone wymogi (art.303 PW). Jako podmiot jesteś zobowiązany do umożliwienia odczytu wskazań urządzenia przez pracownika wód polskich (patrz art.272 u.10-18 PW). ALE!

 Przepis dotyczący obowiązku posiadania określonych w ustawie urządzeń pomiarowych wejdzie w życie z początkiem 2021 roku. Do tego czasu ustalenie opłat następuje na podstawie art. 552 PW.

Informacje o wysokości, sposobie naliczenia opłaty i terminie płatności otrzymasz od "wód polskich". Jeden raz w okresie rozliczeniowym przysługuje ci reklamacja, jeżeli nie zgadasz się z wysokością naliczonej opłaty (art.273 PW).

 

 

 

F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.