Top szkolenie odpady ewidencja

Sprawozdanie

Założony przez GOŚĆ 09 kwiecień 2015 o 12:19

Witam. Zleciłem(zlecenie poza harmonogramem) firmie odbierającej odpady komunalne transport  skratek -190801-. Firma wykazała mi w sprawozdaniu kwartalnym te odpady jako odpady komunalne w dziale II. Moin zdaniem nie powinni tego wykazywać ponieważ to nie jest odpad komunalny.

Czy ja jako wytwórca odpadu 190801 powiniwnem prowadzić kartę ewidencji odpadu?

GOŚĆ24 kwiecień 2015 o 08:58


oczywiscie że skratki nie sa odpadami komunalnym, nie umieszcza sie ich w sprawozdaniu, prosze zobaczyć przypisy do sprawozdania i klasyfikacje odpadow.

F3odpowiedz
F4cytuj

go2alex23 kwiecień 2015 o 14:46


oczywiście że skratki nie sa odpadami komubnalnymi, prosze zobaczyc przypisy do sprawozdania i klasyfikacje odpadów

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ04 maj 2015 o 15:26


Kod 190201 nie jest odpadem komunalnym – tak jak odpowiedzieli poprzednicy. Odpowiadając na twoje drugie pytanie: powinieneś prowadzić kartę ewidencji dla tego kodu. Jako odpad wytworzony oraz następnie przekazany do upoważnionej firmy zbierającej odpady (powinieneś także tym samym mieć kartę przekazania odpadu - KPO)

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ15 styczeń 2016 o 15:15


W sprawozdaniu dla gmin za II półrocze zawiera Pan masy odebranych odpadów komunalnych w II półroczu ale osiągnięty poziom odzysku i recyklingu musi odnosić się do całego roku. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy nie zostali wyłonieni w ramach przetargu organizowanego przez gminę i nie mają podpisaną z nią umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ21 maj 2015 o 10:19


Witam,w Kalendarzu Specjalisty jest rubryka o składaniu poniższego sprawozdania pod datą 31 lipca oraz informacją : Złożenie przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbieranie odpadów komunalnych (PSZOK) rocznych sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.O jaką datę chodzi jeżeli to ma być sprawozdanie roczne?

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ21 maj 2015 o 11:24


Sprawozdanie składa się do 31 stycznia (zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 9na), pewnie niechcący została wprowadzona data 31 lipca do kalendarza specjalisty na tej stronie.

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ11 styczeń 2016 o 10:16


WitamOd 2015 r. rzedsiębiorca składa  sprawozdania półroczne do gmin odnośnie odbierania odpadów komunalnych .Moje pytanie- czy za II pólrocze w sprawozdaniu wpisuje dane z półrocza a dołanczam pismo w którym  bedą obliczone osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji bedą z całego roku podsumowane? Czy za II półrocze  w sprawozdaniu wpisuje dane z całego roku i wtedy tez wpisze osiągnięte poziomy już w sprawozdaniau??? Pozdrawiam i dziękuję ;)

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ19 styczeń 2016 o 13:27


Witam, mam pytanie czy w dziale II sprawozdania uwzględniamy odpady o kodzie 150106. Poprzednio jak robiłam sprawozdanie to Pani w urzędzie powiedziała, że tych odpadów w dziale II nie wpisuje się. W takim razie gdzie wpisać nazwę instalacji, do której one trafiły?

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ26 styczeń 2016 o 08:16


Co zrobić w przypadku, gdy łączna ilość odpadów odebrana w danym półroczu dla danego kodu odpadu jest mniejsza niż ilość odpadów przekazanych w danym półroczu dla tego samego kodu. Przykładowo w II półroczu odebrałam 10 Mg szkła, ale przekazałam do recyklingu 15 Mg szkła, (bo te 5 Mg pozostało jako zmagazynowane w I półroczu). Którą wartość należy wpisać w dziale II ( Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne)?10 czy 15 Mg? W jaki sposób zatem rozumieć art. 9n, ust. 3, ppkt 1) w kontekście powyższego przykładu?:art. 9n, ust. 3, ppkt 1): "Sprawozdanie zawiera informacje o masie: 1) poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości"

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ27 styczeń 2016 o 08:22


Odebrany odpad komunalny o kodzie 15 01 06 należy umieścić w dziale II oraz dziale V. Po przekazaniu tego odpadu do RIPOK powinna Pani od nich uzyskać informacje na temat tego jakie odpady zostały wysortowane i jaka masa została poddana recyklingowi, odzyskowi lub została przygotowywana do ponownego użycia – te dane wprowadza Pani do działu V sprawozdania składanego do gmin.

F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top szkolenie odpady ewidencja

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.